fredag, november 13, 2009

Vad fanns före tiden och materiens uppkomst?

Jag vaknade i natt av en dröm som var så påträngande så att sovandet stördes.

När våra skarpaste fysiker försöker definiera tiden och materien, slutar det alltid med teorier som inte kan verifieras.

Big Bang som startskottet för tid och materia, förutsätter tomhet omkring det expanderande universum i Ground Zero.

Frånvaro av tid och materia är en omöjlighet och ingen har lyckats bevisa motsatsen!

När våra skarpaste fysiker försöker definiera universums beskaffenhet, kan de bara identifiera 4 % av den förmodade partikelförekomsten. Resten kan inte observeras eftersom det inte reflekterar de strålar av ljus och energi som vi kan generera.

Absolut tomhet är en fysikalisk omöjlighet. Därför talar fysikerna om att de saknade 96 procenten är mörk materia/mörk energi.

Eftersom dessa partiklar inte kan observeras, bygger fysikerna teoretiska modeller för att få en hållbar teori för tid och materia.

Där kommer Higgs partikel in som det sammanhållande kittet och strängteorin som den saknade kraften.

I Liftarens Guide Till Galaxen, ställer mänsklighetens representanter en fråga till Jordens största superdator: "Vi vill ha förklaringen till livet, universum och allting". "Det går bra" svarar datorn. Efter årtusenden av mänsklighetens påminnelser till superdatorn, kommer till sist svaret; 42. Datorn förklarade svaret med att mänskligheten hade ställt fel fråga.

Kanske är de ungefär så våra partikelfysiker missar målet. De kanske ställer fel frågor. Kanske är det helt enkelt bäst för alla att lägga det oförklarliga på hyllan och satsa forskningsresurserna på mera meningsfulla mål som gagnar mänskligheten direkt. Därför borde fysikerna skolas om till discipliner med miljön, den naturliga energiomvandlingen och födoämnesproduktionen som viktigaste mål.

Universum är oändligt och evigt vilket kan få vilket geni som helst att känna sig lite korkad. Vi kan inte förstå hur det hänger ihop och vi kommer inte att förstå innan mänskligheten utplånas av vårt eget slarvande med gifter och atmosfärpåverkande substanser.

Det som inte kan observeras, kan inte definieras och sättas in i ett verifierat sammanhang.

Beträffande livets början på Jorden, finns det trovärdiga teorier om elektrokemiska reaktioner i ursörjan som skapade aminosyror och så småningom primitiva celler, men livets uppkomst kan lika väl handla om organismer som fanns i kometer och meteorer efter kollapsade planeter i andra galaxer.

Ingen fysiker tror att vår planet är ensam bärare av liv och kanske fanns vår urmoder i Andromedagalaxen.

Där slutade mitt nattliga grubbel och jag fick en drömfri sömn de närmaste fyra timmarna. Tyvärr kunde jag bara läsa en tredjedel av de åtta tätskrivna A4-sidor som jag åstadkom i natt. jag löste antagligen alla mänsklighetens svåra problem med en universalteori, men som sagt var, det mesta liknar hieroglyfer.

Allt i bloggen om vetenskap och fysik

Inga kommentarer: