måndag, november 16, 2009

Svenska språkets tre varianter

Varje dag tydliggörs att det svenska språket har tre olika semantiska huvudspår;
Regeringens, dagstidningsjournalisternas och Folkets.

När ministern säger att ett problem är nyupptäckt och att en utredning snarast ska tillsättas, innebär det att vederbörande antagligen har haft all information tillgänglig under lång tid utan att förstå konsekvenserna.

Ministern gör efter ett par dagar en kvarts pudel med dubbel skruv och låter antyda att någon underlydande har misskött jobbet eftersom alla tunga fakta har undanhållits den högsta beslutsinstansen.

Dagstidningsjournalisten tar alla kända fakta och extrapolerar till en möjlig sanning med maximal skandalfaktor.

Efter ett par dagar skriver journalisten en ny version baserad på ministerns skruvade pudelvalp, men journalisten förväntas aldrig göra avbön eftersom Folket har vant sig vid att han ljuger.

Folket får sällan veta hela sanningen förrän långt efteråt och oftast aldrig.

Det tragiska i denna historia är att Folket aldrig lär sig ministerns och journalistens språk. Folket fortsätter att rösta på sina odugliga företrädare och köper träskpressens skrönor.

Folket talar inbördes på det språk som ministern och journalisten en gång bemästrade, men som har glömts bort.

Tage Danielssons sannolikhetsmonolog borde spelas upp tre gånger varje dag för de samvetslösa estradartister som hela tiden vilseleder oss.


Babels torn
1 Mosebok 11: 1-9

Folkbibeln 1917
Och hela jorden hade enahanda tungomål och talade på enahanda sätt. Men när de bröto upp och drog österut, funno de en lågslätt i Sinears land och bosatte sig där. Och de sade till varandra: »Kom, låt oss slå tegel och bränna det.» Och teglet begagnade de såsom sten, och såsom murbruk begagnade de jordbeck. Och de sade: »Kom, låt oss bygga en stad åt oss och ett torn vars spets räcker upp i himmelen, och så göra oss ett namn; vi kunde eljest bliva kringspridda över hela jorden.» Då steg HERREN ned för att se staden och tornet som människobarnen byggde. Och HERREN sade: »Se, de är ett enda folk och hava alla enahanda tungomål, och detta är deras första tilltag; härefter skall intet bliva dem omöjligt, vad de än besluta att göra. Välan, låt oss stiga dit ned och förbistra deras tungomål, så att den ene icke förstår den andres tungomål.» Och så spridde HERREN dem därifrån ut över hela jorden, så att de måste upphöra att bygga på staden. Därav fick den namnet Babel, eftersom HERREN där förbistrade hela jordens tungomål; därifrån spridde ock HERREN ut dem över hela jorden.

Bibel 2000
Hela jorden hade samma språk och samma ord. När människorna flyttade österut fann de en dal i Shinar där de bosatte sig. "Nu skall vi slå tegel och bränna det", sade de till varandra. De använde tegel som byggsten, och som murbruk använde de beck. De sade: "Låt oss bygga en stad, med ett torn som når ända upp i himlen. Vårt namn blir känt, och vi slipper vara skingrade över hela jorden." Då steg Herren ner för att se staden och tornet som människorna byggde. Herren sade: "De är ett enda folk och har alla samma språk. Detta är bara början. Nu är ingenting omöjligt för dem, vad de än föresätter sig. Låt oss stiga ner och skapa förvirring i deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger." Och Herren skingrade dem från denna plats ut över hela jorden, och de slutade att bygga på staden. Därför kallas den Babel, ty där skapade Herren språkförbistringen på jorden, och därifrån skingrade han människorna ut över hela jorden.

Inga kommentarer: