söndag, november 15, 2009

Alkohol och sjövett

Det finns ingen anledning till att båtförare ska ha annorlunda lagar för onykterhet än vad som gäller för andra motorfordon.

På torra land får du inte ha mer än 0,2 ‰ alkohol i blodet när du styr ett motordrivet fordon men på sjön kan du släppa loss.

I dag finns en gräns för grovt sjöfylleri på en promille. Den som har en lägre promillehalt måste köra båten på ett farligt sätt för att det ska vara olagligt, vilket är rena snurren. Hittills har moderaterna krävt en gräns vid tolv meters båtlängd för att 0,2 ‰ ska gälla som sjöfylleri.

Övriga allianspartier har hävdat 7 meters båtlängd och nu ser det ut som att alliansen kan enas omkring 9-10 meter.

En motorbåt på 10 meter kan väga 5 ton och ska definitivt enbart styras av nyktra personer Punkt!

Dagsläget i regeringen om frågan.
"Stridsfrågan är hur stora undantagen ska vara. Centern, Folkpartiet och Kristdemokraterna har velat att alla båtar över sju meter ska omfattas av reglerna, liksom mindre båtar som kan göra minst sju knop. Moderaterna har i stället föreslagit att alla båtar över tolv meter ska omfattas, och dessutom velat ha en klart högre hastighetsgräns för vilka mindre båtar som reglerna ska gälla för."

"En kompromiss är nu ändå på gång. Enligt uppgift till Ekot innebär den att reglerna om sjöfylleri skulle omfatta alla båtar som är minst nio-tio meter långa. För mindre båtar tippar Ekots källor att reglerna bara kommer gälla för de som kan göra 15 knop, alltså mer än dubbelt så fort som de tre mindre partiernas ursprungsförslag. Men gränserna kan ändras eftersom förhandlingarna inte är klara än."
Enligt min ringa mening ska 0,2 ‰ alkohol i blodet vara maxgräns för alla båtar med motor oavsett storlek och maxfart.

Nuvarande lag
Enkät

1 kommentar:

Ola Ljungberg sa...

Ja, det är lätt att tycka. det är lätt att stifta lagar som saknar grund. det är lätt att nedmontera "tyckare" med sakliga argument. Vi kan ju ta ett:"Det finns ingen anledning till att båtförare ska ha annorlunda lagar för onykterhet än vad som gäller för andra motorfordon."

Lagen omfattar (även) segelbåtar..som att säga " idag tar vi segelbåten och kör en tur. Eller ta bilen och säga ska vi segla ut med bilen...