söndag, oktober 11, 2009

Växthuseffekten och lustgas kontra koldioxid

Klicka på bilderna så blir de större.


Jag har alltid förespråkat förnybara energikällor framför fossila och just nu skakar min vetenskapliga bas inför möjligheten att energigrödorna totalt sett ökar växthuseffekten mera än vad de fossila bränslena gör.

Det handlar naturligtvis om lustgasen som under de senaste dagarna lyfts fram som ett större hot än koldioxiden.

Paul Crutzens forskningsrapport som presenterades för ett år sedan, tyder på att förångning och oxidation av kväve frisläpper lustgas i sådan omfattning så att koloxidnollspelet med energigrödorna inte har någon betydelse.

Än så länge har jag svårt att acceptera de nya teorierna, som om de är korrekta, innebär att vi måste noggrant se över kvävebalansen i agrikulturen i allmänhet och energigrödorna i synnerhet.

Georgia Destoni förklarar: Ljudlänk.

Teknik 360
Miljöaktuellt - 1
Miljöaktuellt - 2
Ny teknik för två år sedan!

Fortsättning följer..............

Inga kommentarer: