tisdag, oktober 27, 2009

Dagens klokheter


Nu har jag för tillfället avverkat Dagens dumheter samt Dagens roligheter och presenterar Dagens klokheter.

En medieskumning ger följande nominerade kloka gummor och gubbar, numrerade utan rangordning:

1 - Katrine Kielos. Det verkar som om träskpressens svarta hål Aftonbladet har gjort ett klipp och man kan, med tanke på att AB och SvD har samma ägare, undra över om inte Schibsted har placerat Katrine på AB som motvikt till alla paparazzislemtorskar som förorenar redaktionerna där. Det är tur för dumma Mååna att Katrine är för ung för att vara ett hot. Katrine verkar vara något så ovanligt som en socialdemokrat med moderna visioner. Problemet med Katrine Kielos är att hon ser ut att bli en pandemi. Kielos - Kielos - överallt Kielos...

2 - Kollektivt Ledarbloggen på SvD. Där ingår den frispråkige Per Gudmundson som är vaccinerad mot PK-ismen. Där ingår också Sanna Rayman som leder Korseld tillsammans med ovanomnämnda Katrine Kielos.

3 - Tecknaren Jan Romare

4 - Tecknaren Hans Lindström

5 - Tecknaren Jan Berglin

De tre geniala samtidsobservatörerna sätter på lite olika sätt, fokus på maktens och religionens fårskallar, samtidigt som de nästan ömsint pekar mot att det trots allt finns en del gott att le åt också.

6 - Karin Långström Vinge. Karin är prästerskapets friska fläkt som aldrig drar sig för att ruska om svartrockar som Kalin och Sandahl med flera dystergökar. Hennes frimodighet borde få Frimodig Kyrka att byta namn till Gammalmodig Kyrka.

7 - Karl af Hällström. Kalle är en omvärldsanalytiker som hjälper mig och andra att skärpa sinnet inför anblicken av en galen värld. Hans HBT-Bibeln borde förresten vara obligatorisk fempoängskurs för alla prästkandidater.

8 - Annika Borg. Annika är mästare i konsten att tala med bönder på bönders språk och med lärde på latin. Hon är en given huvudkandidat nästa gång det ska utses ärkebiskop och det får gärna ske snart. Den nuvarande är enligt min ringa mening en blek figur.

9 - Martin Lönnebo. Det finns så mycket att säga om denna ljusgestalt och en del har jag försökt uttrycka i länkarna här här och här.

10 - Tage Danielsson och Alf Henriksson är de andra två av mina tre ljusgestalter, men eftersom de lider av ett permanent existensfel, klappar jag ihop dem och avslutar därmed dagens klokheter.

Tisdagen började av flera skäl på ett sätt som tycktes leda till en melankolisk dag, men tankarna på alla dessa oumbärliga medmänniskor, har föruthärdligat dagen. (Nyord GA)

Inga kommentarer: