onsdag, maj 28, 2008

Vindkraften i kulturens finrum.


Äntligen har naturlig omvandling av den outsinliga och lättåtkomliga energin, kommit i kulturelitens fokus. Kulturhusets fyra små vindkraftgeneratorer, kan bli fantastiska opinionsgeneratorer. Artikelcitat:
" Det är entreprenören och journalisten Johan Ehrenberg, som är i full färd att montera fyra exemplar av den japanska vindsnurran Airdolphin ovanför Kulturhusets terrass."

" Bidraget till fastighetens energianvändning lär inte bli särkilt stort, men PR-värdet är desto större, menar Ehrenberg, som i sitt nya företag "
Egen El" säljer små vindkraftverk och solceller."
Även om manifestationen bara pågår i fyra månader, är den en viktig signal om att kulturen är beroende av miljön och energiomvandlingsprinciperna.

Tar vi inte hand om vårt behov av miljövänlig energiomvandling, kommer kulturen snart att bli brutalt överlevnadsorienterad.

Tidigare i bloggen om energiomvandling från:
Vind ▬ första, andra, tredje, Sol ▬ första, andra, tredje, Havsvågor▬ första, andra, tredje,
" Vindkraftverken på terrassen har finansierats av Energimyndigheten."
Klicka på rubriken och hälsa på hos Svensk Vindkraftförening.

Elbilarna kräver mera vindkraft.

Alla hushåll i Sverige kan förses med vindkraftsenergi.

Vindkraftenergin fördubblas.

Uppdatering 1477 2008

"På en blåsig platå vid havet utanför Lysekil står Sveriges två nya tungviktare inom svensk vindkraft. Elving och Elvira är Sveriges tredje och fjärde vindkraftverk med en effekt på 3 MW."
Ännu ett viktigt steg på vägen mot ett samhälle i energiteknisk balans.

Inga kommentarer: