torsdag, april 17, 2008

Solkraft

Uppdatering 18/4 Solenergianläggningar i ökenområdena kan bli verklighet nu.

Tidningen Ny Teknik presenterar de största solenergiprojekten. 850 MW motsvarar ungefär en av reaktorerna i Ringhals kärnkraftverk. Totalt ger Ringhals fyra reaktorer 3550 MW.

Speglar samlade i form av paraboler, koncentrerar solinstrålningen till en Stirlingmotor som driver en generator. Stirlingmotorns funktion

Stirling Energy Systems bygger de största solenergiomvandlingsanläggningarna. Tekniken.

Klicka på rubriken och läs mera om solenergiomvandling.
Rulla ned förbi detta inlägg som ligger överst.


Omvandling av solenergi, ger tillsammans med alla sorters vattenkraft och vindkraft, en outtömlig källa med all energi världen behöver nu och i framtiden.

Tekniken är välkänd och fullständigt fri från miljöstörande avfall. Ingen råvaruutvinning krävs. Ingen råvaruförädling behövs. Inga bränsletransporter. Energin finns där outsinlig och färdig att utnyttja.

Hindren för avvecklingen av fossila bränslen (dit hör uran) är bara en fråga om girighet och politisk vilja.

*Drygt en timmes solinstrålning mot jorden motsvarar hela världens årliga energiförbrukning.

*Arton timmars solinstrålning över Sverige motsvarade landets totala energiförbrukning under ett år.

*Över Sverige strålar det in 750 gånger mer energi än vad vi gör av med.

*Ett solfångarfält ger ungefär 30 gånger mer energi än vad energiskog ger på samma yta.

*Ett ordinärt villatak tar emot 5 gånger mer solinstrålning på ett år än villans totala energibehov.

*I Sverige varierar solinstrålningen från 850 kWh/m² i norr till ungefär 1250 kWh/m² och år i söder.

En varm sommardag får varje kvadratmeter i södra och mellersta Sverige, ta emot en solenergi-mängd som motsvarar en liter olja.

1 kW = 1,36 hk 1 hk = 0,736 kW

1 kcal = 1,16 Wh = 427 kpm = 4,19 kJ

1 kcal/h = 1,16 W 1 Wh = 368 kpm

1 kcal/s = 4,19 kW 1 W = 1 J/s = 1 Nm/s

1J = 1 Ws = 1 Nm = 0,239 kcal

1 kWh = 860 kcal = 3600 kJ

1 kpm = 9,81 J = 2,34 cal

1 kpm/s = 9,81 W


Konverteringsguide

2 kommentarer:

Nils Dacke sa...

En stor del av uytvecklingen av den Stirlingmotor som används är utvecklad av United Stirling,Malmö på 70- och 80-talen som "spin-off" från utveckling av motorer till de moderna svenska ubåtarna.

Germund sa...

Jag läste maskinteknik i början av 70-talet och minns att lärarna var entusiastiska inför tekniken med extern förbränning eftersom alla typer av bränslen kunde användas. De väntade på en drivmotorrevolution inom fordonstekniken, men det tog sig aldrig på den fronten. Jag har för mig att grundkonstruktionen var en vidareutveckling av ångmotorn och kom innan ottomotorn tog över fordonsframdrivningen.