lördag, maj 17, 2008

Sektspaning - Gränsta - Knutby

Stillbild från tv-programmet Existens
Debattörerna Pastor Sula och condor gör en sektspaningsanalysFlashback.

Läs noga och tänk efter om du känner igen mönstret. Klicka på rubriken och rulla ned förbi detta inlägg som ligger överst.

Analysen:

Psykologen Margaret Singer beskriver i sin bok "Sekterna mitt ibland oss" sex förutsättningar som enligt henne borde skapa en atmosfär där förändring av tankesätt är möjligt. Singer fastslår att dessa förutsättningar på inget sätt är beroende av fysisk påverkan eller våld.

Håll personen omedveten om vad som pågår och hur han/hon förändras ett steg i taget.

* Nya potentionella medlemmar leds steg för steg genom ett beteendeförändrande program utan att de har en aning om slutmålet eller gruppens sanna innebörd.

* Målet kan vara att göra dem till lydiga redskap under ledarskapets kontroll, att få dem att köpa fler kurser eller att få dem att bli mer hängivna, allt beroende på ledarens mål och önskningar.

Kontrollera personens sociala och/eller fysiska omgivning; kontrollera i synnerhet personens tid.

* Genom olika metoder hålls nya medlemmar sysselsatta och styrda mot att tänka på gruppen och dess mål och mening så stor del av deras vakna tid som möjligt.

Skapa systematiskt en känsla av maktlöshet hos personen.

* Detta uppnås genom att få medlemmarna att lämna deras normala sociala sammanhang under en period till förmån för en omgivning där majoriteten av människorna redan är sektmedlemmar.

* Dessa medlemmar tjänar som förebilder när det gäller gruppens attityder och beteende och talar ett speciellt internt språk som är signifikativt för gruppen.

* Ta ifrån medlemmarna deras huvudsakliga sysselsättning (arbete, skola) eller inkomstkälla - eller få dem att lämna över hela eller stora delar av inkomsten till gruppen.

* Då du har lämnat ditt invanda sociala sammanhang, urholkas din självuppfattning och ditt självförtroende.

* När din känsla av maktöshet ökar, försämras din omdömesförmåga och omvärldsförståelse (den normala verklighetsuppfattningen rubbas).

* När gruppen angriper din tidigare livssyn, drabbas du av stress och förvirring, ändå tillåts du inte att tala ut om dessa känslor eller relatera till dem - ledarskapet trycker ner den som frågar eller gör motstånd.

* Denna process förkortas om du hålls lagom utmattad - sekten kommer att hålla dig konstant sysselsatt.

Skapa ett system av belöningar, straff och upplevelser på ett sådant vis att medlemmen slutar att uppföra sig som i hans/hennes tidigare sociala liv och mister sin tidigare sociala identitet.

* Påverkan av erfarenheter kan uppnås genom olika metoder av tranceuppnående, till exempel när ledare använder tekniker och knep som entonigt eller repetitivt tal, ledande bilder, rabblande, långa bönesessioner eller föredrag och långa meditationssessioner.

* Dina gamla trosföreställningar och tankemönster definieras som irrelevanta eller onda. Ledarna vill eliminera dess gamla mönster helt, varför medlemmen tvingas trycka ner dem.

* Medlemmen får positiv förstärkning då han/hon anpassar sig till gruppens trossatser och beteendemönster och negativ förstärkning då han/hon visar exempel på sina gamla tankar och beteendemönster.

Skapa ett system av belöningar, straff och upplevelser för att stimulera inlärning av gruppens ideologi eller trossystem och ett beteende som godtas i gruppen.

* Gott uppförande, ett uppvisande av att man förstått och accepterat gruppens tankemönster samt eftergivenhet belönas, medan ifrågasättande, uttryck av tvivel eller kritik möts med underkännande, omtagning eller möjligen avvisning.

* Om man ställer en fråga, ges man känslan av att det är något mycket fel med att ifrågasätta.

* Den enda återkoppling medlemmen får är från gruppen, och han/hon blir därför totalt beroende av de belöningar som ges av dem som kontrollerar tillvaron.

* Medlemmar måste undan för undan lära sig olika mängder ny information om trossatserna i gruppen och det beteende som godtas i gruppen.

* Ju mer komplicerat och motsägelsefullt det nya tankesystemet är, och ju svårare det är att lära sig, desto mer effektiv blir förvandlingsprocessen.

* Uppskattning och kärlek från medlemmarna är mycket viktigt för de nyrekryterade. Man blir godkänd genom att bli som dem. Umgänget försvåras eller upphör tillfälligt då den nye medlemmen inte lyckas utvecklas i den takt och i den riktning som är önskvärt. Över tid blir den bekvämaste lösningen på den osäkerhet som uppstår att inte låtsas om att man tvivlar eller har frågor. Nya medlemmar uppträder helt enkelt som om de har förstått den nya ideologin - oavsett om de gör det eller inte.

Lägg fram ett slutet logiskt system och en auktoritär struktur som inte tllåter någon återkoppling eller förändring, såvida inte det sker med ledarskapets tillåtelse eller på order av ledarskapet.

* Gruppen har en hirerarkisk pyramidformad struktur. Ledarna måste ha garanterat skydd mot att aldrig dra det kortaste strådet vid meningsutbyten.

* Medlemmarna tillåts inte att ifrågasätta, kritisera eller klaga - om de gör det, kommer ledningen att hävda att det är medlemmen det är fel på - inte organisationen eller trossatserna.

* Individen har alltid fel - systemet, dess ledare och dess trossatser har alltid rätt.

* Omvandling eller omformande av medlemmen sker i ett slutet system. Efter att medlemmarna lärt sig att anpassa sitt beteende för att bli accepterade i detta slutna system, förändras de - börjar tala rätt språk - vilket isolerar och fjärmar dem ytterligare från deras tidigare tro och livsstil.

Håll personen omedveten om vad som pågår och hur han/hon förändras ett steg i taget.

* Nya potentionella medlemmar leds steg för steg genom ett beteendeförändrande program utan att de har en aning om slutmålet eller gruppens sanna innebörd.

* Målet kan vara att göra dem till lydiga redskap under ledarskapets kontroll, att få dem att köpa fler kurser eller att få dem att bli mer hängivna, allt beroende på ledarens mål och önskningar.

Kontrollera personens sociala och/eller fysiska omgivning; kontrollera i synnerhet personens tid.

* Genom olika metoder hålls nya medlemmar sysselsatta och styrda mot att tänka på gruppen och dess mål och mening så stor del av deras vakna tid som möjligt.

Skapa systematiskt en känsla av maktlöshet hos personen.

* Detta uppnås genom att få medlemmarna att lämna deras normala sociala sammanhang under en period till förmån för en omgivning där majoriteten av människorna redan är sektmedlemmar.
Bibelskolan. Källor behövs.

* Dessa medlemmar tjänar som förebilder när det gäller gruppens attityder och beteende och talar ett speciellt internt språk som är signifikativt för gruppen.

* Ta ifrån medlemmarna deras huvudsakliga sysselsättning (arbete, skola) eller inkomstkälla - eller få dem att lämna över hela eller stora delar av inkomsten till gruppen.
Tiondet, offer, gåvor. Källor behövs.

* Då du har lämnat ditt invanda sociala sammanhang, urholkas din självuppfattning och ditt självförtroende.

* När din känsla av maktöshet ökar, försämras din omdömesförmåga och omvärldsförståelse (den normala verklighetsuppfattningen rubbas).

* När gruppen angriper din tidigare livssyn, drabbas du av stress och förvirring, ändå tillåts du inte att tala ut om dessa känslor eller relatera till dem - ledarskapet trycker ner den som frågar eller gör motstånd.

* Denna process förkortas om du hålls lagom utmattad - sekten kommer att hålla dig konstant sysselsatt.

Skapa ett system av belöningar, straff och upplevelser på ett sådant vis att medlemmen slutar att uppföra sig som i hans/hennes tidigare sociala liv och mister sin tidigare sociala identitet.

* Påverkan av erfarenheter kan uppnås genom olika metoder av tranceuppnående, till exempel när ledare använder tekniker och knep som entonigt eller repetitivt tal, ledande bilder, rabblande, långa bönesessioner eller föredrag och långa meditationssessioner.

* Dina gamla trosföreställningar och tankemönster definieras som irrelevanta eller onda. Ledarna vill eliminera dess gamla mönster helt, varför medlemmen tvingas trycka ner dem.

* Medlemmen får positiv förstärkning då han/hon anpassar sig till gruppens trossatser och beteendemönster och negativ förstärkning då han/hon visar exempel på sina gamla tankar och beteendemönster.

Skapa ett system av belöningar, straff och upplevelser för att stimulera inlärning av gruppens ideologi eller trossystem och ett beteende som godtas i gruppen.

* Gott uppförande, ett uppvisande av att man förstått och accepterat gruppens tankemönster samt eftergivenhet belönas, medan ifrågasättande, uttryck av tvivel eller kritik möts med underkännande, omtagning eller möjligen avvisning.

* Om man ställer en fråga, ges man känslan av att det är något mycket fel med att ifrågasätta.

* Den enda återkoppling medlemmen får är från gruppen, och han/hon blir därför totalt beroende av de belöningar som ges av dem som kontrollerar tillvaron.

* Medlemmar måste undan för undan lära sig olika mängder ny information om trossatserna i gruppen och det beteende som godtas i gruppen.

* Ju mer komplicerat och motsägelsefullt det nya tankesystemet är, och ju svårare det är att lära sig, desto mer effektiv blir förvandlingsprocessen.

* Uppskattning och kärlek från medlemmarna är mycket viktigt för de nyrekryterade. Man blir godkänd genom att bli som dem. Umgänget försvåras eller upphör tillfälligt då den nye medlemmen inte lyckas utvecklas i den takt och i den riktning som är önskvärt. Över tid blir den bekvämaste lösningen på den osäkerhet som uppstår att inte låtsas om att man tvivlar eller har frågor. Nya medlemmar uppträder helt enkelt som om de har förstått den nya ideologin - oavsett om de gör det eller inte.

Lägg fram ett slutet logiskt system och en auktoritär struktur som inte tllåter någon återkoppling eller förändring, såvida inte det sker med ledarskapets tillåtelse eller på order av ledarskapet.

* Gruppen har en hirerarkisk pyramidformad struktur. Ledarna måste ha garanterat skydd mot att aldrig dra det kortaste strådet vid meningsutbyten.

* Medlemmarna tillåts inte att ifrågasätta, kritisera eller klaga - om de gör det, kommer ledningen att hävda att det är medlemmen det är fel på - inte organisationen eller trossatserna.

* Individen har alltid fel - systemet, dess ledare och dess trossatser har alltid rätt.

* Omvandling eller omformande av medlemmen sker i ett slutet system. Efter att medlemmarna lärt sig att anpassa sitt beteende för att bli accepterade i detta slutna system, förändras de - börjar tala rätt språk - vilket isolerar och fjärmar dem ytterligare från deras tidigare tro och livsstil.

1 kommentar:

Anonym sa...

Bra att information når ut till så många som möjligt. Mycket talande bild av en sektledare.
Mvh /B