tisdag, april 10, 2007

Energiomvandling och konsekvensanalyser

Energiomvandling och miljökonsekvenserna av denna process, borde finnas i alla människors agenda oavsett vilket inflytande var och en har över samhällsutvecklingen.

Vi kan alla på olika sätt väcka opinion. Vi kan diskutera i bloggar och i debattforum. Vi kan ta upp ämnet i alla olika föreningar vi är med i och vi kan rösta vart fjärde år.

Man kan göra det enkelt för sig och skylla på att så mycket annat viktigt kommer före i prioritering, men om inte omvandling av energi tar sig nya och miljövänligare former, blir alla de frågor vi nu prioriterar högre, om några år underställda energi-och miljöfrågorna eftersom vi sakta driver mänsklighetens överlevnadsprognosticering utanför vad som är möjligt att analysera och kalkylera.

Energiomvandlingen går åt två håll. Först omvandlar vi råvaror eller solinstrålning eller vattenflöde eller vind, till el- och värmeenergi. Därefter omvandlar vi till exempel värmeenergin i en bilmotor till mekanisk energi som driver bilen vilket ger en massa restprodukter som avgaser och slitagepartiklar från hjulen och vägen.

Vid nästan alla energiomvandlingsprocesser får vi oönskade restprodukter som är svåra att bli av med. Dessutom har råvaruutvinningen väldigt negativa miljöeffekter i de flesta fall.

Kärnkraften är den ojämförligt värsta miljöstörande processen eftersom uranutvinningen ödelägger naturen och kärnkraftsoporna inte kan förvaras säkert med tanke på geologisk ovisshet inför
de kommande årtusendena.

Systemkollaps är det värsta scenariot och vår än så länge vackra natur står inför sådana hot att systemkollapser inte kan uteslutas.

Dricksvatten och odlingsbar jord samt vår fysiska status, är beroende av att de biologiska systemen inte överbelastas.

Vakna! Diskutera! Fråga experter och politiker (sällan samma människor)! Rösta och ställ krav på de människor du röstar fram till makten!

Uppdatering 12/4 från Miljöaktuellt
Citat:
"Arbetet med att hitta en plats i Sverige för slutförvaring av använt kärnbränsle har pågått i ett 30-tal år. När det högaktiva avfallet väl är på plats måste det ligga säkert i 100 000-tals år. Men för dem som jobbar med att hitta en plats för slutförvaret innebär tiotals år en utdragen process som ställer stora krav på tålamod. En otålighet och frustration hos kärnkraftsindustrin skiner därför igenom ibland under debatten på Kasams seminarium."


Tidigare i bloggen om energi och miljö

http://germundandersson.blogspot.com/2006/05/centerpartiet.html

http://germundandersson.blogspot.com/2006/06/krnkraft.html

http://germundandersson.blogspot.com/2006/06/etanol-och-rapsolja.html

http://germundandersson.blogspot.com/2006/08/krnkraft-klicka-p-rubriken.html

http://germundandersson.blogspot.com/2006/08/vindkraft.html

http://germundandersson.blogspot.com/2006/10/krnkraft.html

http://germundandersson.blogspot.com/2006/11/nyhetssvepet.html

http://germundandersson.blogspot.com/2006/12/negerkung.html

http://germundandersson.blogspot.com/2007/01/vindkraft.html

http://germundandersson.blogspot.com/2007/01/vindkraft-och-annan-miljvnlig.html

http://germundandersson.blogspot.com/2007/01/ppet-brev-till-enkpingsposten-om-den.html

http://germundandersson.blogspot.com/2007/01/krnkraften-och-skerheten.html

http://germundandersson.blogspot.com/2007/01/vindkraft-och-annan-miljvnlig.html

http://germundandersson.blogspot.com/2007/02/krnkraft-och-skerhet.html

http://germundandersson.blogspot.com/2007/02/krnkraft-vattenfall-och-forsmark.html

http://germundandersson.blogspot.com/2007/02/solceller-omvandlar-solenergi-direkt.html

http://germundandersson.blogspot.com/2007/02/vindkraft.html

http://germundandersson.blogspot.com/2007/02/krnkraft-vattenfall-och-forsmark.html

http://germundandersson.blogspot.com/2007/03/medvind-fr-vindkraften.html

http://germundandersson.blogspot.com/2007/03/vattenkraft.html


Inga kommentarer: