fredag, april 27, 2007

Kärnkraften och olycksberedskapen

Vår beredskap är inte god!

Citat: "Främst brister det i information till allmänheten i den akuta fasen, något som kan få svåra konsekvenser. I övningar har det visat sig att ansvariga myndigheter inte informerar genom länsstyrelserna som de ska."

Klicka på rubriken och hälsa på hos krisberedskapsmyndigheten.

Inte nog med att vi inte kan ta hand om avfallet på ett säkert sätt, vi har heller inget system utarbetat och testat för hur allmänheten ska larmas och skyddas i händelse av en kärnkraftolycka.

Ekot rapporterar.

Tidigare i bloggen om kärnkraften. ◄Klicka och rulla nedåt.

Jag litar på att den nya regeringen kommer att intensifiera utvecklingen av energiomvandling baserad på sol, vind och vatten, samt att produktionen av förnyelsebara energiråvaror får det stöd som krävs för att beroendet av fossila bränslen ska minimeras snarast möjligt.

Inga kommentarer: