fredag, februari 09, 2007

Kärnkraft, Vattenfall och Forsmark

Nedanstående pressmeddelande kom nyss från Vattenfall.
Klicka på rubriken och läs äldre inlägg om kärnkraft i bloggen.

"Viktig kontrollrutin följdes ej vid Forsmark Forsmark Kraftgrupp AB har under sju månader drivit reaktor 1 med en gummitätning i reaktorinneslutningen, som inte var kontrollerad enligt de interna rutinerna. - Det är oacceptabelt och jag har idag till Judith Melin, generaldirektör på SKI, framhållit att jag ser mycket allvarligt på det inträffade, säger Hans von Uthmann, vice VD i Vattenfall AB och föreslagen ny styrelseordförande i Forsmark Kraftgrupp AB. Ett gummiprov togs ut under sedvanlig revision i juni. När provsvaret var analyserat visade sig gummitätningen ha otillräcklig elasticitet, varpå reaktorn stoppades den 2 februari. Den försämrade funktionen i gummitätningen i reaktorinneslutningen vid Forsmark 1 har av Forsmark Kraftgrupp AB klassats som en kategori 1-händelse och preliminärt som nivå 1 på den internationella INES-skalan, vilket är en avvikelse från normaldrift. SKI informerades samtidigt om provsvaren. SKI har varit på plats i Forsmark under den gångna veckan för att utreda det inträffade. Forsmark 1 står nu avställd och gummitätningen ska bytas ut. Detta arbete beräknas ta minst tre veckor. Proven från Forsmark 2 visade att gummitätningen i reaktorinneslutningen är helt funktionsduglig. Forsmark 2 kommer därför att tas i drift de närmaste dagarna. För vidare information, kontakta: Erik von Hofsten, presschef Vattenfall Norden, telefon: 070-559 54 84. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. Idag producerar Vattenfall el och värme och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största kunderna är industrier, energiföretag, kommuner, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. För vidare information, se www.vattenfall.se. Under OM VATTENFALL/PRESS finns medieservice, bland annat bildarkiv och pressmeddelanden."

Uppdatering kl. 18.10

Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=377499&fn=wkr0001.pdf

Uppdatering 12/2

Inga kommentarer: