onsdag, augusti 02, 2006

Kärnkraft - klicka på rubriken

Kommentar från Svenska Dagbladet under rubriken
Kommentar från Dagens Nyheter här

Vad var det jag sade?

Jag gillar den repliken!

När mitt gamla rättrådiga Centerparti fick en ny ledning, blev det halt och helt om för miljö- och energiprogrammet. Inför valet 2002 avsade jag mig mitt gamla medlemskap, på grund av de idiotiska förklaringar jag fick från valledningen när jag anmärkte på att det i 100-punkters-valmanifestet, fanns tre svaga meningar om miljö och energi.

Ingenting i partiet har sedan dess blivit bättre enligt min ringa mening och partiet kan vad rikspolitiken beträffar, lika gärna heta Folkpartiet Light.

På lokalplanet är det en helt annan sak.

Jag har under många års valarbete träffat centerpartistiska lokalpolitiker i hela Sverige och alltid imponerats av det jordnära och folknära sunda förnuft som präglat arbetet i alla sammanhang.

Snart är det val igen och naturligtvis kommer jag att ge Centerpartiet min röst igen tack vare förhoppningen om att nästa mandatperiod ska präglas av förnyelse och återgång.

Förnyelse inom ledningen och återgång till att sätta miljöfrågorna främst.

Vad spelar det för roll om folket i lilla Sverige anstränger sig för att skydda miljön i stället för att skada den?

Vad spelar det för roll om bilarna i lilla Sverige drivs med biogas, vätgas, etanol, rapsmetylester och så vidare?

Vad spelar det för roll om lilla Sverige satsar på direkt solenergiomvandling, vindkraft och olika former av vattenkraft?

Vad spelar det för roll om lilla Sverige inför ett strikt återvinnings- och kretsloppssystem?

Dessa invändningar och några till, får jag oftast höra när jag beklagar mig över den nya centerpolitiken, men det spelar stor roll!

Någon måste ta initiativ och ledning. Någon måste visa att det är möjligt och till och med lönsamt.

Det är en bra uppgift för lilla Sverige!

Nya Centerpartiet ◄Klicka

1 kommentar:

Anonym sa...

Alla medlemmar av den oheliga alliansen har ju sålt sig till Moderaterna, inklusive Centern.

Man kan inte ens lita på de såkallade Kristdemokraterna.
Trots detta vågar de ha "Krist" i sitt namn!

Alla borgerliga partier kan slås ihop med Moderaterna, nu för tiden är det samma sak.

Egentligen borde demokratin avskaffas helt, den är emot Herrens ordning.