torsdag, april 26, 2007

Gränsta - Knutby

Klicka på rubriken och läs en intressant artikel i DN från juli 2004, ett halvår efter mordet och för snart tre år sedan. Lyssna här på sektens profetissa. Den länken ska vara med varje gång jag skriver om den bisarra kvasireligiösa sekten i Knutby. Det strunt som den heliga damen pladdrar om borde få håret att resa sig på hennes medlemmar. Hela den tragiska historien handlar antagligen om hur ett gäng skrupelfria charlataner plundrar hängivna sökare på allt de kan avvara och lite till. Utan sina medlemmar skulle sektledarna få köa till arbetsförmedlingen med små möjligheter till anställning.

Citat ur DN-artikeln. Diana intervjuas:

"- På Träningsskolan undervisade de om tiondet och de hänvisade till bibelcitat. Det var mycket viktigt"

"Hennes önskan att komma närmare Gud gjorde att hon till slut gick med på att betala. Det första tiondet var på 120 kronor. När hon sedan började jobba på hotellet ökade inbetalningarna till församlingskassan, som kontrollerades av framför allt pastorerna.- Det blev runt 2.000-3.000 kronor per månad, säger Diana Jansson.Hennes lön var cirka 13.000 kronor, men eftersom församlingen predikade att man utöver tiondet också skulle ge offer räckte det inte med 10 procent."

"Diana Janssons berättelse är inte unik. Flera andra medlemmar som lämnat församlingen berättar om "förhör" och kritik när tiondet inte fullt betalats."

"Redan i Träningsskolan undervisas om vikten av tiondet. Vid olika möten och framför allt vid varje söndagsgudstjänst tas offer - utöver tiondet."

"Församlingen brukade spela in gudstjänster och predikningar på band. Vid en av dem som leddes av Åsa Waldau förklarar hon hur fel det är att argumentera för att man en månad inte kan betala för att man inte har råd."DET är orättfärdigt inför Gud. Det kan han aldrig välsigna, om du tummar på tiondet. Det ska ni betala före skatten alltså", sade Åsa Waldau högt och bestämt."

En före detta revisor intervjuas:

"Han är i dag 73 år gammal. Hörseln är inte vad den en gång var, han lutar huvudet framåt lite när han lyssnar. Sedan lutar han sig tillbaka, tittar då och då ut genom fönstret där åskan får fönstren att skallra och blixtar lyser upp, och talar om Åsa Waldau och om de förändringar hon tog med sig.- När hon startade Träningsskolan blev det ett mycket effektivt sätt att lura dit ungdomarna, säger Sten Örneholm."

"Samtidigt som ekonomin i Knutbyförsamlingen blev allt viktigare och omsättningen ökade hårdnade kampen om den ekonomiska kontrollen. År 2000 avgick Sten Örneholm som kassör.Samma år bytte församlingen revisor. Den tidigare revisorn Anders Henriksson berättar att hans sista revisorsrapport var mycket kritisk.- Det var på gränsen att jag godkände årsrapporten. Det var mycket på grund av att man hade så pass höga kostnader. Det var för mycket pengar som gick till löner, säger han.Men revisorskritiken gällde inte bara kostnaderna. Redovisningen var mycket rörig.- Det lånades pengar mellan konton hej vilt. Ofta fick man låna pengar från byggkassan till lönerna, säger Anders Henriksson."

Mera ur artikeln:

"Pastorerna i Knutby har också andra förmåner. År 1999 åkte Åsa Waldau på en "uppmuntringsresa" till Korea, en resa som kostade församlingsborna 17.000 kronor. I januari i år fick hon, hennes make och två andra församlingsmedlemmar en shoppingresa till London."

"Det är fler än barnflickan som blivit av med stora belopp i Knutbys Filadelfiaförsamling. Till exempel berättar föräldern Ulf Westman att hans två barn i Knutby gjort av med sexsiffriga belopp i församlingen, pengar som de fått av sina föräldrar för utbildning eller giftermål."

"Det finns flera exempel med fastigheter där gränserna mellan församlingens och ledningens ekonomi suddats ut och där församlingsmedlemmarna betalat räkningen. Ett är elevhemmet som ägs av äldsten Per-Arne Waldaus privata bolag. Dit slussas hyresintäkter från de besökande studenterna."

Här finns några av alla stolliga predikningar som pastorsmupparna i Gränsta pinar sina medlemmar med.

Sektens talespersoner hävdar att allt tokigt och ondskefullt som skett i sekten, var den nu fängslade före detta pastorns fel och att sekten nu är en helt vanlig församling.

Nuvarande församlingsföreståndare predikar här.

Inga kommentarer: