måndag, januari 29, 2007

Öppet brev till Enköpingsposten om den vindkraftkritiska ledarartikeln 29/1.

Tonen i artikeln tyder på att författaren eller någon närstående kommer att få se ett vindkraftverk på nära håll inom kort.

Då går det omedelbara egenintresset före omsorgen om miljön och våra efterkommandes trygghet.

Vindkraften är den minst miljöstörande energiomvandlingsprocess som hittills kunnat kommersialiseras.

När den nya tunnfilmstekniken för direkt solenergiomvandling är färdigutvecklad, kommer två kärnkraftverk att ersättas av direktenergi från sol och vind.

Från Enköpingsposten:

Citat: "Det är hög tid att det bildas ett politiskt mottryck"

Citat: "Landet skulle behöva ett ordentligt vindkraftuppror!"

Min uppmaning till läsekretsen:


Ta ledarartikeln med två stora nypor salt! Vad är det för fel i att en lantbrukare utnyttjar sina arealer till utbyggandet av systemet för miljövänlig elförsörjning?

Det var mycket gnäll över salixodlingarna när lantbrukarna först gav sig in i energikommersen. Nu får vi enköpingsbor värme från förbränning av pellets.

När energiskogsråvara omvandlas till värme i våra hem genom fjärrvärmesystemet, tillförs atmosfären ingen ny koldioxid eftersom salixen tar upp exakt lika mycket koldioxid från atmosfären under växtprocessen, som den vid förbränningen avgivna.

Nu har salixdebatten avstannat och låt oss hoppas att den negativa vindkraftdebatten snart ersätts av en positiv framtidssyn.

Studera följande hemsidor!

http://www.svenskenergi.se/energifakta/vindkraft.htm

Citat:
"Vindkraften gav drygt 0,9 TWh i Sverige år 2005. Den sammanlagda potentialen för elproduktion till lands och till havs är naturligtvis gigantisk, men det bedöms att vi i Sverige kan få upp till 30 TWh av vår el från vindkraft. Det mål som regeringen nu siktar emot är att vi ska ha 10 TWh vindkraft i Sverige år 2015."

http://www.vattenfall.se/om_vattenfall/var_verksamhet/forskning_och_utveckling/vindkraft/
Citat:
"Vattenfall har i Sverige, Finland och Danmark 478 hel- och delägda vindkraftverk som tillsammans producerar 870 GWh el per år. Vår elproduktion från vindkraft i Polen och England är 330 GWh. Vattenfalls samlade elproduktion från vindkraft är 1200 GWh och ger hushållsel till närmare 240 000 hem."
"Utvecklingen har gått från enstaka verk och mindre grupperingar av vindkraftverk på land till stora vindkraftparker till havs. Satsning har länge gjorts på utveckling av stora vindkraftverk för att kunna utnyttja havslokaliserad vindkraft."

http://www.stem.se/WEB/STEMEx01Swe.nsf/F_PreGen01?ReadForm&MenuSelect=93E647584D9BBB53C125726B0025BB9C

Tidigare i bloggen om vindkraft

http://germundandersson.blogspot.com/2007/01/vindkraft.html

http://germundandersson.blogspot.com/2007/01/vindkraft-och-annan-miljvnlig.html

Inga kommentarer: