lördag, februari 18, 2006

Många evangelier blev det.....
Kahlil Gibran ger i boken ”Jesus människoson”, bilden av Jesus på det sätt som hans omgivning kan ha uppfattat honom.

Aposteln Lukas; ”Jesus föraktade och hånade hycklare och hans vrede var som en brännande vind som svedde dem”

Aposteln Matteus; ”Då svarade Jesus och sade: När ni beder, så låt er längtan forma era ord. Nu ska jag låta min längtan tala.”

Aposteln Johannes; ”I mitt hjärta bor Jesu från Galileen, Människan bland människor, Diktaren som gör oss alla till diktare, Anden som knackar på vår dörr på det att vi måtte vakna och stiga upp och möta sanningen nakna och obekymrade.”

Aposteln Thomas; ”Jag ska snart vandra österut. Men från denna dag till min sista i detta liv, kommer jag varje gryning och afton att se min Herre resa sig i majestät, och höra Honom tala.”

Josef från Arimatea; ”Då talade Han till oss om frihet, så som Han hade gjort i Galiléen den våren, sin sångs vår. Men nu sökte Hans ord vår djupare förståelse.”

Rakel; ”Han var som en vild regnflod från bergen, som sliter med sig varje hinder på sin väg genom låglandet, men Han var också varje barns skratt.”

Översteprästen Hannas; ”Han vars tunga glappade när han talade våra profeters språk, var högljudd och öronbedövande när han talade de lågättades vulgära pöbelspråk.”

Barabbas; ”Hans död på korset tog bara en timme, men min korsfästelse kommer att vara till mina dagars slut.”

Maria från Magdala trettio år efter hans död; ”När Jesus dog, besegrade Han döden. Han reste sig ur sin grav som ande och kraft och gick in i vår ensamhet och besökte vår lidelses trädgårdar.”

Så mindes några av Bibelns karaktärer Honom.

Inga kommentarer: