fredag, februari 24, 2006

Epiktetos och stoicismen

Epiktetos skrev aldrig ned sina tankar, men hans lärjunge Arrianus, försökte efter bästa förmåga samla en del av de visdomsord som Epiktetos spred omkring sig.

Epiktetos levde under tiden cirka 50-140 v.t. och var som ung, slav hos Epafroditos, en av Caesar Neros favoriter. Trots att så få av Epiktetos uttalanden blivit nedtecknade, anses han vara en av de främsta stoikerna.

Under 40 år har jag fullständigt läst sönder en bok och har nu en ny i bokhyllan.

Här följer några av de kloka ord som stark påverkat mig i vardagen.

Icke tingen är det som förskräcker människorna, utan deras föreställningar om tingen.

Om Du efter moget övervägande anser att något bör göras, så gör det; och låt det inte avhålla Dig därifrån om andra fördöma Ditt förehavande.
Ty från att handla orätt bör Du avstå därför att det är orätt; men från att handla rätt bör Du aldrig avstå därför att andra döma orätt !


Den som börjar komma till insikt anklagar ingen annan än sig själv; och den insiktsfulle anklagar vare sig själv eller någon annan.

Glöm aldrig att Du är en av de medspelare i ett skådespel, vars mästare har anförtrott Dig en roll däri. Är det en biroll, så är den kort; är det en huvudroll, så är den lång; Har Du Dig anförtrott att spela en tiggares roll, gäller det att utföra den så fulländat som möjligt; likaledes om det gäller en haltandes roll, en regents eller en privatpersons roll. Det är nämligen Din sak att utföra rollen väl; - att utvälja den åt Dig är mästarens sak.

Jag brukar hävda att de levnadsregler som gällde för 2000 år sedan, knappast kan vara rättesnöre för dagens människor, men det gäller definitivt inte Epiktetos visdomsord. De är lika giltiga nu som då.

Epiktetos levde under den tid som Nya Testamentet skrevs!

Inga kommentarer: