onsdag, februari 15, 2006

Historien om Gud


Karen Armstrong

"Teologi ter sig ofta tråkig och abstrakt, men historien om Gud är full av lidelse och intensitet", skriver Karen Armstrong i inledningen till "Historien om Gud"

Boken inleds så här: ”Som barn hade jag många starka religiösa upplevelser, men klen tro på Gud.”

Hon beskriver målande hur gudsföreställningarna formats och delats i judendom, kristendom och islam.

Hon pekar på hur andliga ideal, är något annat än bara tankar och åsikter.

Karen Armstrong visar hur Bibeln som ofta är till tröst, också förmanar och hotar.

"Historien om Gud" beskriver tron att ”Gud är en produkt av människotanken” och att Bibeln skrivits av människor som inspirerats av tankar om Gud.

Hon berör också den islamiska teologin på ett sätt som utgör nyttiga referenser för den som vill försöka förstå varför muslimer agerar som de gör i dagens karikatyrdrama.

Här får vi veta hur den arabiske köpmannen Muhammad ibn Abdallah från Mecka, medlem av den rika stammen Quraysh, formade en ny samlande ideologi med heligt inslag för att bekämpa stammens girighet, stridslystnad och högmod.

Murüva var det förhärskande idealet och byggde på mod, plikt samt kontrollerat brutalt våld.

Muhammed var en skicklig marknadsförare och lyckades under några årtionden, få de arabiska klanerna att överge sina nära 400 gudar (vilka samtliga kunde tillbedjas vid monumentet i Kaba).

På berget Hira år 610 v.t. vaknade Muhammed av att en ängel uppenbarade sig och överlämnade ett heligt budskap. Muhammed drabbades av panik över att plötsligt kunna recitera massor av mystiskt inspirerade ord.

Efter en stund lugnades han av ängeln Gabriel som förkunnade att Muhammed nu var Guds utvalde apostel.

Under de nästkommande 23 åren uppenbarades Guds budskap till världen för honom, rad för rad, vers för vers.

Muhammed predikade budskapet och de skrivkunniga noterade det han sade.

Cirka 20 år efter hans död, samlades texterna till en bok ”Koranen”

Karen Armstrong beskriver uppkomsten av Islam så att man förstår hur den arabiska stamkulturen fortfarande influerar muslimernas förhållande till omvärlden.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1352&a=459260
http://www.aftonbladet.se/vss/bocker/story/utskrift/0,3258,697302,00.html

2 kommentarer:

Bloggblad sa...

Jag hade en gång en mycket ung och mycket intelligent elev som var djupt troende muslim. Han lärde mig väldigt mycket - men han lyckades inte omvända mig trots flitiga försök.

Germund sa...

Jag har läst K.V. Zettersteens översättning av koranen och jämfört den med den engelska version som de svenska muslimerna verkar föredra. http://www.jannah.org/qurantrans/

Där finns liksom i Bibelns GT, många råd och direktiv som är något så när begripliga när man försöker sätta sig in i de samhällsvilkor som rådde för 1500 -2500 år sedan.

Jag anser att vare sig Koranen eller GT, kan vara människans rättesnöre i dag.

Detta har nästan alla kristna accepterat.

Nästan ingen muslim accepterar ett liv utan att strikt följa Koranen.

De flesta kristna vill utvecklas i takt med framstegen inom filosofi/humanism, teknik och medicin.

Muslimerna verkar vilja återinföra mycket gamla seder och villkor.