måndag, februari 27, 2006

AbderiternaI Abdera levde de berömda atomisterna Leukippos och Demokritos omkring 500 f.v.t.

Här utspelades också det komiska Grönköpingsdrama som Christoph Martin Wieland beskriver i boken ”Abderiternas historia.

Boken är skriven som en satir över den hellenistiska dåtiden, men kan i sin svenska översättning jämföras med historierna om Grönköping.

Här är en bok där historiska fakta blandas med samhällssatir och finurlig humor. Många av de klassiska filosoferna och politikerna är statister medan andra har avgörande roller.

Bara språket i sig gör boken till en glädjespridare!

Bokens inledning

JÄMFÖRELSE MELLAN GRÖNKÖPING OCH ABDERA M. M.

Företalssurrogat

De båda namnkunniga städerna Grönköping och Abdera skilja sig i flera viktiga avseenden från varandra, men de ha det oaktat så många beröringspunkter, att en jämförelse mellan den skulle passa utmärkt som ämne i studentskrivningarna nästa år.

Abderiterna beskrivs ofta som rätt naiva och oförmögna att hantera livets svårigheter på ett rationellt sätt.

Historien slutar också med att hela befolkningen lämnar staden åt sitt öde efter att den invaderats av grodor och möss.

Två citat som visar på bokens språkmelodi: ”Grodorna själva, som icke togo djupare intryck vare sig av akademiens utlåtande eller filosofen Korax dagliga pikar, förblevo i okvald besittning av staden och landskapet Abdera.”

”Knappt voro de emellertid borta från Abdera, förän en mängd tranor och storkar infunno sig, vilka på några få månader plockade bort grodorna så grundligt att det på en mils omkrets icke fanns en enda som kunde hälsa den nya våren med den sköna sången Brekekek, koax koax.”

Inga kommentarer: