onsdag, februari 22, 2006

Fysiken och kosmosStephen W. Hawking rätar ut massor av frågetecken i boken Kosmos (Cosmos A brief history of time)

När startade tiden? När kommer den att stoppa? Hur stort är Universum? Vad finns utanför Universum?

Dessa och många andra frågor försöker Stephen W. Hawking klara ut. Han förklarar i detalj Galileis och Newtons stora upptäckter,
Albert Einsteins allmänna relativitetsteori (som avser det utomordentligt vidsträckta) och vidare till den stora teorin i vårt århundrade, kvantmekaniken (som avser det oändligt lilla).
Boken är full av teorier och bilder som gör mig yr i huvudet när jag försöker begripa konsekvenserna.Titta på bilden och föreställ dig hur resan ser ut i den fjärde, femte, sjätte och nionde dimensionen. SF-författarna talar om att vika ihop universum i högre dimensioner så att avståndet a-b=0
Då skulle resan mellan galaxens ändpunkter bara ta någon sekund, och det utan g-krafter.Slutet i boken: ”Om vi emellertid upptäcker en fullständig teori, bör dess allmänna principer med tiden bli begripliga för vem som helst, inte blott för ett litet fåtal naturvetenskapsmän.

Då kan vi alla – filosofer, naturvetare och andra – delta i diskussionen om hur det kommer sig att vi och universum existerar.

Om vi finner svaret på den frågan, har det mänskliga förnuftet firat sin slutliga triumf – ty då känner vi Guds tankar”För några år sedan lyssnade jag till ett föredrag han höll i Stockholms Universitet. Då ändrade han slutet till ”Då talar vi direkt med Gud”
Inga kommentarer: