söndag, februari 19, 2006

Huvudpersonens evengelium
Norman Mailer har med ”Evangelium enligt Jesus”, skrivit en självbiografi som spökskrivare för Jesus från Nasaret.

Boken följer evangeliernas ramverk, men går hela tiden lite längre och ger oss en tydlig bild av Galileen och Jerusalem som det kan ha sett ut för 2000 år sedan.

Jesus är bokens ”jag” som utförligt och känslosamt berättar om sitt liv och om de människor han umgicks med. Mötet med djävulen i öknen där de bland annat diskuterar kvinnosynen i GT, är ett fascinerande kapitel.

Jesus berättar om sin utbildning och sitt yrkesliv. Han beskriver den egna överraskningen inför de under han gör. Historien om hur han går på vatten är nästan ett stycke humor.

När Jesus var tolv år, avslöjade Josef för honom vem som var hans verklige fader, men under en livshotande febersjukdom, förlorade han minnet av denna information för många år framåt ända tills han mötte Johannes Döparen.

Under dessa arton år utvecklades Jesus till en skicklig hantverkare under Josefs ledning.

Efter sitt första under då han fick se vatten förvandlas till vin, beslöt sig Jesus för att tala i Nasarets synagoga, vilket väckte löje bland åhörarna som kände honom väl.

På väg till Kafarnaum, mötte Jesus två fiskare, Simon och Andreas. De blev de första av lärjungarna och från den dagen blev Jesus återstående liv fyllt av märkliga händelser under tre år.

Hela boken är fascinerande och blir gärna sträckläst.

Två citat:

”De slog en spik genom mina handleder och ännu en genom fötterna. Jag skrek inte, men jag såg himlen rämna. I mitt huvud bländades jag av ljus tills jag såg regnbågens alla färger; min själ strålade ut av smärtan.”


”Under mina efterföljares livstid skrevs fromma bokrullar av dem som hade känt mig. Evangelier sattes på pränt av dem som inte hade det. (Och de var ännu frommare!)”

Inga kommentarer: