lördag, januari 15, 2011

Vargjakt för vargstammens bästa eller för jägarnas nöje?

Årets licensjakt på varg har startat och tusentals tappra jägare med lika många stressade hundar, gör skogarna till hycklarnas marknad.

Många jägare intalar sig nog att de jagar varg för att säkra vargstammen genom att reducera inaveln, men det argumentet är rent nonsens eftersom ingen kan skilja mellan en frisk och en inavlad varg utan DNA-test. Hur många jägare har laboratorieutrustning med sig i skogen?

Om någon har det, ska han då först söva vargen och testa den för att sedan avrätta den eller hur har de tänkt sig att lösa problemet med inaveln?

Kanske är det sista gången som vargar jagas med masstart om EG-domstolen så bestämmer och kanske kan vi få en naturlig hantering av vargstammen i framtiden. SvT. SvT. SvT. SvT.
Citat SvD: "Det är också ett faktum att årets licensjakt kan bli den sista. EU:s miljökommissionär misstänker att Sverige bryter mot EU:s gemensamma regler för skydd av hotade arter, art- och habitatdirektivet genom att tillåta jakt på varg. I slutet av januari avgör kommissionen om den går vidare med ärendet mot den svenska regeringen. Det är i så fall en pinsam historia för Sverige att hamna i samma division som Malta och Italien som bägge har fällts i EG-domstolen för sin jakt på sträckande fågel."
Ett argument från jägarna, är att vargen måste fördelas proportionerligt över hela landet men det är nog ingen bra idé. Vi kan inte tvinga vilda rovdjur att sätta upp revir där de inte trivs.
Citat en jaktförespråkare i SvD: "Våra statsmyndigheter måste göra en konsekvensanalys av vart rovdjursförvaltningen leder. Det vet de ej idag, tycks inte ana det heller. Hur ska markägare och andra som lider förluster lämnas statlig ersättning för de förluster de gör genom statens vargförvaltning? Här avses inte låg ersättning för vargdödat lamm eller får. Det gäller istället försvunna intäkter på grund av uppsagda jaktarrenden, minskade viltintäkter, privata skolskjutsar med mera."
Grafik över dagsläget

Ett annat jägarargument är att den genetiskt skadade inavlade delen av vargstammen måste tas bort. Samtliga 28 vargar som avlivades förra året var genetiskt friska. Det är nog jägarna som inte är helt friska. Om det beror på inavel eller inte låter jag vara osagt.

Hans Lindströms bild av jägarnas förberedelser. Det handlar nog mera om lusten under dödandet än om naturens balans när tusentals beväpnade hundförare drar till skogs.

En besviken jägare uttalar sig i Expressen.

Dagens Naturmorgon handlade om vargjakten
Lyssna
Lyssna
Senare i bloggen om vargjakt
27/1 2011
Tidigare i bloggen om vargjakt
3/1 2010
17/10 2008Uppdatering 15.00 Jägarna triumferar - vargjakten snart avslutad. SvD.
Uppdatering 17.30. En uppmärksam besökare berättade att inga hundar är tillåtna under vargjakten.

Uppdatering jaktdag två:
SvD:
"En av vargarna som sköts i Dalarna visade sig vara gps-märkt, trots att jägarna hade uppmanats att undvika sådana djur. –Det här visar att jägarna inte hörsammat uppmaningen, och det tycker jag är tråkigt. Om man vill styra upp det här ytterligare, så tror jag att man måste ställa det som villkor, säger Stig-Åke Svenson, chef för naturvårdsenheten vid länsstyrelsen i Dalarna."
Hos Naturvårdsenheterna och Naturskyddsföreningen, finns en gedigen kunskap om naturens balans och jägarorganisationerna har en lika gedigen kunskap om jägarnas behov av att få skjuta ihjäl våra medvarelser i naturen. Problemet för naturvännerna är att jägarorganisationerna har en mäktig lobbyorganisation med näringslivets och adelns starkaste röster i megafonerna. Korkade människor påverkas också av att kungen förespråkar vargjakt. Och vi har väldigt många korkade människor i Riksdagen.

"Jakten ökar hoten mot vargstammen, som är liten och svag. Det är också ett konstigt sätt att skapa acceptans för vargen, att man måste döda först, före inplanteringen, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen."

-

2 kommentarer:

Hemlige sa...

Eftersom man inte får använda hund vid vargjakten så det är nog varken stressade hundar eller hundförare ute på jakt idag.

Germunds Blog sa...

Det var bra det.