söndag, januari 09, 2011

Vissa saker kan inte utvecklas


1961 - 1964 arbetade jag med processreglering på Sandvikens Järnverk. Det mesta av jobbet handlade om kalibrering och reparation av reglerutrustningen som på den tiden oftast bestod av spjällmotorer och motorventiler som styrdes av termostater, pressostater och flödesräknare. Ventilerna reglerade tillförseln av luft och brännolja till glödgningsugnarna.

Dagens styrsystem är väldigt avancerade jämfört med 60-talets enkla system, men spjällmotorn och motorventilen har egentligen inte utvecklats funktionsmässigt under de gångna 50 åren. Den enda riktiga utvecklingen är att motorventilen har fått en linjär kraftöverföring i stället för det utvändiga länkarmssystem som var vanligast då.

När jag var på bandy under trettondagen kom jag att tänka på Bosse Nilsson, en legendarisk bandymålvakt i Skutskär. Han var vaktchef på Sandvikens Järnverk när jag arbetade där och jag minns honom mest som en tjurig stoppkloss som kunde hålla på hur länge som helst med att ifrågasätta min rätt att ibland få använda bilen inom grindarna när det handlade om tunga transporter.
-

Inga kommentarer: