fredag, februari 23, 2007

Sopor och Vatten

Klicka på rubriken och läs Tyresö Kommuns förträffliga beskrivning av problemet med avfall och vattenförorening.

Några av sidorna som jag speciellt fastnat för kommer här:

Vatten som livsmedel
Vad innehåller vattnet?
Vattnets väg i naturen
Grundvatten och ytvatten
Hushållets vatten
Enskilda avloppsanläggningar
Reningsverk
Slamhantering
Från råvara till avfall
Tungmetaller
Återvinning
Kompostering

Inga kommentarer: