tisdag, februari 06, 2007

Biorytm och Latin

Jag vet inte om biorytm och latin har så mycket gemensamt, men latinorytm känner jag till från bio. Här ovanför finns i alla fall en språkövning som samtidigt är ett vickningsrecept. Klicka på bilden!
Klicka på rubriken och läs om Biorytm. Klicka på bilderna så blir de tydligare.
En teori om biorytmer, formades på 1890-talet av den tyske kirurgen Wilhelm Fliess. Han påstod att människor regleras av cykler som startar vid födelsen.

Hans vän Sigmund Freud övertygades och tog in teorin i sitt arbete. Fliess antog att det var två olika cykler. Perioder om 28 dygn styr känslolivet och det kroppsliga regleras i 23-dygnsintervall.

Senare har anhängare till Fliess, lagt till en intellektuell cykel om 33 dygn och en intuitiv cykel om 38 dygn

När någon av cykelkurvorna skär mittlinjen i diagrammet, är det ett kritiskt dygn.
Kurvtoppar är positivt och kurvbottnar negativt

I Japan experimenterade ett lokaltrafikbolag, i mitten av 60-talet, med att hålla förare borta från jobbet de kritiska dagarna och påstod att de därmed halverade antalet olyckor.

Den fysiska cykeln om 23 dygn styr alltså min energi, styrka, koordination och uthållighet.

Den känslorelaterade cykeln om 28 dygn styr mitt humör, min harmoni och sociala kompetens.

Den intellektuella cykeln om 33 dygn styr min kapacitet för inlärning, minne, analys och association.

Den intuitiva cykeln har 38 dygn och reglerar min kapacitet till att välja den bästa lösningen av flera alternativ samt att förutsäga utgången av mitt val. Min diagnos för i dag.
I dag kan jag ligga lågt, men vid tiden omkring 10 januari kunde jag ha uträttat storverk när tre av fyra kurvor var i topp. (Enligt Fliess & Freud)

Flera övningar i latin.
Användbara förbannelser

Må barbarer tränga in i Dina privataste utrymmen!
Utinam barbari spatium tuum invadant!

Må konspiratörer mörda Dig på öppen gata!
Utinam coniurati te in foro interficiant!

Må missriktad logik underminera hela Din filosofiska världsbild!
Utinam logica falsa tuam philosophiam totam suffodiant!


På Mac Donalds:

Ge mig en hamburgare med pommes frites och en tjock milkshake!
Da mihi bubulae frustum assae, solana tuberosa in modo coagulatum crassum!
Emedan jag är helt okunnig i latin, reserverar jag mig för alla felaktigheter.

Inga kommentarer: