söndag, februari 28, 2010

Kille (uttalas tjille)Kille (uttalas: tjille) är ett av de äldsta svenska kortspelen. Spelet som spelas med en egen sorts kortlek, har anor till 1300-talets Italien och spelet Cucu.

Kortspelet förändrades på sin vandring genom Europa och blev känt i Sverige som cambio, eller camfio när det kom hit på 1600-talet. Det mer folkliga namnet kille är sannolikt slang för det högsta kortet i killeleken, harlequin.

Varje spelare tilldelas 5 kort och är berättigad till ett byte av valfritt antal kort (som i vanlig femkortspoker).

Sedan spelar man stick, där det i varje stick gäller att lägga så höga kort som möjligt, utom i sista sticket där man istället ska lägga så låga kort som möjligt.

Vänster om given börjar spela ut. Spelarna ska därefter i tur och ordning spela ut det kort de har som är närmast över det hittills högst kortet i valör. (Ett kort av samma valör är högre om det spelades senare.)

Om man inte kan lägga ett högre kort måste man saka sitt lägsta. Den som lade stickets högsta kort får börja att spela ut i nästa.

När man bara har varsitt kort kvar får den som vann senaste sticket välja om han vill spela ut sitt kort. Om han inte vill går turen vidare till nästa spelare. Om ingen vill spela är omgången slut och alla får 0 poäng. Vill någon spela måste alla visa sina kort. Den som har lägst kort vinner och får 0 poäng. Alla andra får lika många poäng som deras kort är värt. Om man valde att spela och en annan spelare hade lägre eller lika lågt kort får man 10 poäng.

De spelare som når en förutbestämd summa poäng blir utslagna.

Poäng

Harlequin (Kille) 18 poäng
Kuku (Gök) 17 poäng
Husar (Husse) 16 poäng
Husu (Svin, Gris, Svinhugg) 15 poäng
Kavall 14 poäng
Värdshus 13 poäng
Lilja 12, 11, 10...3, 2 ,1
Kransen (Krans) 0 poäng
Blompottan (Potta, Blomkrukan) 0 poäng
Blaren (Blarre) 0 poäng

Inga kommentarer: