söndag, februari 28, 2010

Gin Rummy

Gin rummy

Omgång
1. 2 st triss
2. 1 st triss, 1 stege i 4
3. 2 stegar i 4 4. 3 triss
5. 2 st triss, 1 stege i 4
6. 2 stegar i 4, triss
7. 4 st triss
8. 3 stegar i 4 inklusive sista kortet

Poäng:
Joker 50p
Ess 25p
Klädda kort 10p
Övriga kort 5p

Regler:
Man måste ha minst två kortlekar och jokrarna ska vara med. Jokrar och tvåor är trumf, de kan alltså vara vad som helst.

11 kort delas ut till varje spelare. Det gäller att först bli av med korten. Den som har minst poäng vinner. Vid varje omgång gäller det att ha det som står på listan, därefter får man lägga ner fler tretal eller stegar, de måste vara på minst tre kort. Det går också bra att bygga på andras stegar eller tretal (efter man lagt ner sina egna kort). Man får köpa kort i högen, dock endast det som ligger överst och endast två gånger. När man köper ett kort måste man även ta upp ett ur leken. Alltid när det är ens tur så börjar man med att ta upp ett kort i leken, om man dessutom vill köpa det kort som ligger så måste man ta upp två kort. Man kan alltså max ha 15 kort på handen. Det gäller att vara observant på vad det är som spelas, för vissa gånger måste man köpa kort för att klara av att lägga ut och andra gånger är det fördelaktigt att inte köpa alls.

Inga kommentarer: