onsdag, februari 10, 2010

Miljöeffekter från brytning av uran

Lyssna på Klotet i dag och alla andra onsdagar!
Klockan 13.20

Utarmat uran har använts i pansarbrytande ammunition på grund av den höga densiteten. När projektilen krossas frigörs radioaktivt damm.

Det finns alltid goda skäl till att lyssna på Sveriges Radios Vetenskapsprogram och på onsdagarna finns det extra goda skäl att ratta in P1 13.20 när Klotet sänds.

I dag handlar programmet om riskerna med uranbrytning
Citat:
"Just nu förbereder ett av det 20-tal företag som letar uran i Sverige en ansökan om provbrytning i Jämtland. Vid en eventuell storskalig brytning blir gruvresterna enorma. Och enligt Allard måste man få ut nästan all uran och tungmetaller ur gruvavfallet för att det inte ska börja läcka till exempel kadmium och arsenik till vattendragen som sen kan tas upp av fisk och andra djur. Och idag finns ingen känd teknik att laka ur alunskiffern så effektivt hävdar Bert Allard"
Lyssna

Det behövs bara enstaka radioaktiva dammpartiklar i lungorna för att celldöd ska inträda och cancer börja utvecklas. Vid uranbrytning bildas många miljarder radioaktiva dammkorn varje timme.

Jag skulle kunna skriva hur mycket som helst om uranbrytning, men andra har redan gjort det bättre. Klicka på länkarna!

SGUom uran
Wiki om uran
Greenpeace om uranbrytning
Folkkampanjen
Kärnkraftsinformation
Nonuclear.se

1 kommentar:

Gammelsvensk sa...

Detta har oroat mig länge.I synnerhet efter Lissabonfördraget som väl gör att vi absolut inte har något att säga till om när det gäller våra naturtillgångar. Även om vi hade så skulle väl våra politiker med glädje skänka bort dem. Sverige står ju alltid sist i kön.