lördag, februari 06, 2010

Knutby kapitel 44¼



Tidningen Världen i dag gjorde för några år sedan en djuplodande analys av hur polismyndigheten i Uppsala lyckades klanta bort de viktigaste underlagen för en professionell utredning av vad som skedde i knutbysekten den tionde januari 2004.

Sanningen tystades då ned effektivt och friden lade sig över de högsta polisledningarna i Stockholm och Uppsala.

Frågetecknen är fortfarande flera än utropstecknen och kanske börjar det nu bli begripligt hur plötsligt alla inblandade poliser började bete sig som Astrid Lindgrens Kling och Klang våren 2004.

Locket lades effektivt på för att inte anskaffningen och hanteringen av mordvapnet, skulle utredas effektivt. Dessutom destruerades vapnet i förtid och vapenleverantören dödförklarades dagen innan han skulle förhöras efter att utredarna under månader vägrade att tala med honom.

Högsta chef för polismyndigheten var Göran Lindberg och någon av utredarna försvarade misstagen med att "det kom order uppifrån".

SvD om Lindberg här och här.
Världen i dag

"Something is rotten in the state of Denmark", lät Shakespeare Prins Hamlet säga i den berömda monologen och vi kan nog vara överens om att en än värre röta har spritt sig hos polismyndigheterna i Uppsala och Stockholm.

Nu tror kanske vän av ordning att det kommer att rensas upp i polisernas smutsiga byk, men vän av ordning blir som vanligt grundlurad. Artiklarna avklingar snart.

Rättsrötan är cementerad genom hållhakar från toppen och nedåt en bit i polishierarkin.

Det blir snart tyst igen - väldigt tyst!

Inga kommentarer: