söndag, maj 13, 2007

Etanol och ozon

Klicka på rubriken och läs om ozon. Om marknära Ozon här.

Klicka
här och läs en artikel om ännu en av många forskare som verkar vara köpt av oljemaffian.

Jag undar stilla hur mycket han fick för denna slutsats "Att börja tanka etanol må vara positivt för miljön, men kan skada hälsan. Halterna av hälsofarligt markozon stiger, vilket kan leda till fler dödsfall och ökad sjukhusvård, visar en ny amerikansk studie. "

Vi kommer antagligen att få läsa många liknande artiklar allt eftersom marknaden för alternativa bränslen baserade på förnyelsebara råvaror, växer och oljan blir dyrare.

Artikelcitat: "Att gå över till etanol, det gröna alternativet på macken, kan leda till ökade utsläpp av hälsofarligt marknära ozon och orsaka fler dödsfall i luftvägssjukdomar än om man kör på bensin. Slutsatsen dras av atmosfärforskaren Mark Jacobson vid Stanforduniversitet i Kalifornien."

Är inte människan nykter när han skriver?

Mera citat: "Han har i avancerade datormodeller beräknat hur luftkvaliteten kommer att se ut 2020, när betydligt fler etanoldrivna bilar än i dag rullar på vägarna. I en modell kördes bilarna på bensin, i en annan på E 85, som är en blandning med 85 procent etanol och 15 procent bensin."

Dessa datormodeller har nog rätt många parametrar som tillhandahållits av oljeindustrin.


Mark Jacobson har ett stort klaver att trampa runt i. Mera citat: "Så om du ska tanka etanol, gör det inte utifrån hälsomässiga grunder. Det är inte bättre än bensin, utan uppenbarligen något sämre."

Mera artikelcitat: "Etanol, framställd av grödor som socker, majs eller vete, producerar koldioxid men grödorna absorberar också koldioxid ur atmosfären. Biodrivmedlet kan enligt vissa studier minska koldioxidutsläppen med 5060 procent jämfört med fossila bränslen. "

Det är faktiskt ännu bättre än så. Grödorna tar upp exakt lika mycket koldioxid under tillväxtprocessen som sedan vid förbränning avges som utsläpp.

Inga kommentarer: