måndag, augusti 30, 2010

Genteknikens enfald

På 1990-talet blev det känt bland oss genmanipulationsskeptiker att Monsanto i sin strävan efter att tjäna ännu mera pengar på fattiga jordbrukare i tredje världen, lyckades ta fram ett majsfrö som var resistent mot bekämpningskemikalier som dödar skadliga växter och djur.

Genialt!, tyckte vitrockarna som leker gudar.

Problemet var att de resistenta generna spreds till ogräset efter ett tag och då var katastrofen nära.

Kvickroten Orvar var född och kemikalieresistensen var ett hot.

Hade inte gudslekarna begränsats, kunde resistensgenerna ha spritt sig till insekterna och då hade armageddon varit här.
Allt i bloggen om genteknik◄Klicklänk


-

Inga kommentarer: