måndag, augusti 23, 2010

Termiter som energiomvandlare

Klicka på bilder som visar termiter i olika utvecklingsstadier.
I Svenska Dagbladet finns en spännande artikel om möjlig nytta med termiter. Redan gör termiterna stor nytta i naturen när de påskyndar nedbrytningen av död ved.
"I sitt mag- och tarmsystem har termiterna mer än 200 olika sorters mikroorganismer. De kan utgöra en tredjedel av insektens vikt. Samarbetet fungerar så att insekten tuggar sönder träet i små bitar med käkar som är så kraftiga att termiter till och med sägs kunna äta upp biljardkulor. Mag- och tarmsystemet fungerar samtidigt som en perfekt, syrefri, livsmiljö för mikroberna. De producerar villigt de enzymer som bryter ned cellulosan och ligninet – de långa molekylerna som ger trä dess styrka – till enklare sockermolekyler. Därefter fermenteras sockret till etanol. En av biprodukterna är vätgas. Processen tar bara 24 timmar och är så effektiv att termiterna kan omvandla 95 procent av cellulosan till sockermolekyler. Ett vanligt pappersark kan ge två liter vätgas, enligt det amerikanska energidepartementet, DOE."
Kopiering av de enzymer som termiterna använder i sin nedbrytningsprocess, skulle innebära en genväg till miljövänlig etanolproduktion.

På köpet slipper vi debatten om att råvaror för matframställning, används för att driva bilar.

Avfall från jord- och skogsbruk kan förädlas till bränsle och den negativa aspekten är nog att komposteringen uteblir.

NE
Wiki

Inga kommentarer: