tisdag, januari 06, 2009

Finns Gud? I så fall, - när - var - hur?


De flesta människor ställer sig minst en gång i livet frågan om det finns något bortom döden.

Finns Gud?

Det rätta svaret på den frågan har ingen levande människa. De dåraktiga tror att de vet, men de visa vet att de tror.

Ingen levande människa vet mera om Gud än vad du gör! Ingen präst, biskop eller imam vet något om saken över huvud taget. Allt är tro och tradition. Påven har inte mera kunskap om Gud än vad hans ringaste tjänare har.

Klicka på bilden som jag tycker mycket om. Jan Romare har tecknat bilden av Gud som måste kickas igång med kaffe varje morgon. Jan gav mig tillstånd att använda några av hans bilder i min version av ett samtal med Gud.

Det gudsoffer som kristendomen bygger på, ska vara fredsbefrämjande, men försoningsteologin som dagens kristna krigsmän predikar, borde få Gud att stiga ned på Jorden igen och hålla nya förmaningstal.

Muslimernas Gud avfärdar jag tveklöst som våldets och förtryckets regent.

I teologiska rummet som jag hörde för andra gången i morse, samtalade KG Hammar, före detta ärkebiskop, Sinnika Neuhaus, kyrkohistoriker och Anders Piltz, katolsk präst och professor i latin, om hur man kan föreställa sig kristendomens treenighet.

"Fadern, sonen och den helige ande bildar den svårtolkade treenighet som teologerna grubblat över i tvåtusen år. Påven Benedictius den sextonde lär ha sagt att tal om treenighetsläran bara leder till ”eländigt stammande”, att begripa blir endast att gripa efter det ogripbara. Men idag tar Teologiska rummet sig an utmaningen att försöka reda ut begreppen och skildra tumultet när treenighetsläran skulle formuleras i Nicea på 300 talet."

Det är alltid trevligt att lyssna till de filosofiskt sofistikerade saltomortaler med dubbel skruv som presteras när dessa två herrar ska berätta hur det ligger till med Gud och kristendomen.

Jag tycker om att lyssna till dem, men faktum är att mina egna tvivel har ökat varje gång. Inte på grund av att de har fel, utan på grund av att de har öppnat dörrarna till nya tankebanor.

Jag blir mer och mer övertygad om att det finns något som administrerar livet. Något som ingen av oss kan begripa. Något som jag för enkelhetens skull kallar Gud. För min Gud har allt levande exakt samma värde och samma rätt till liv. Min Gud är lika mycket humlornas och gäddornas Gud, som människornas.

Jag var på en föreläsning i Stockholms Universitet för många år sedan när Stephen Hawking fortfarande orkade turnera. Han avslutade sin föreläsning ungefär så här:

"När vi förstår fysikens innersta lagar, talar vi med Gud".


Vi börjar ana att det finns det finns något som vi kallar strängar som håller igång higgspartiklarna som i sin tur är en förutsättning för vår vetenskapliga modell av hur materien håller samman och bildar olika former av massa och energi.

Bortom strängarna och Higgs partiklar finns kanske Gud.

Klicka på rubriken för att läs en annan infallsvinkel på gudsproblemet.

1 kommentar:

Anders sa...

Hej,
"Det rätta svaret på den frågan har ingen levande människa. De dåraktiga tror att de vet, men de visa vet att de tror."

Det finns ett bevis på följande hemsida (vänstermenyn): bloganders.blogspot.com

Det bevisar existensen av en intelligent Skapare.