onsdag, september 09, 2009

Den nya vattenkraften i Klotet


Förgäves har jag bland vänner och ovänner, hävdat att all energi från vatten som rör sig, är god energi som enkelt kan omvandlas till elektricitet.

Ett förstrött "jaså du", blir i bästa fall svaret.

I dagens Klotet presenterades det som kallas Strömkraft. Omvandlingsprincipen liknar vindkraftens och kan etableras i alla vattendrag. Speciellt effektiv blir strömkraften nedanför de traditionella vattenkraftverken, men tekniken kan också användas för att ladda ett batteri med energi från bäcken intill fritidshuset.

Lyssna på Emilia Lalander

Mera i bloggen om energiomvandling från vatten i rörelse:här och här

Energin i strömmande vatten är outtömlig inom överskådlig tid och i motsats till all teknik som bygger på olika sorters förbränning, krävs inga råvarutransporter. Ingen miljöstörande råvaruutvinning behövs och det blir inget avfall som måste slutbehandlas för att skydda planetens organismer där människan ingår.

Totaleffekten av vattenkraftens ekonomiska och ekologiska fördelar är helt enkelt oslagbar!

Allt i bloggen om energi och miljö

Inga kommentarer: