söndag, september 27, 2009

God is back - Gud är tillbaka


John Micklethwait och Adrian Wooldridge har skrivit boken "God is back" som har blivit uppmärksammad för en modern syn på en ålderdomlig verklighetsuppfattning.

Religionerna var för några tusen år sedan minst lika många som antalet stammar. När stammarna slogs samman till större och så småningom till nationsliknande socioekonomiska och kulturella gemenskaper, blev religionerna färre och större, men definitivt inte trovärdigare.

Varför ökar just nu religionernas samhällsinflytande?

För oss i Sverige är utvecklingen inte ännu tydlig annat än i ett avseende. De muslimska invandrarnas oförtjänta och orealistiska krav på det svenska samhällets islamanpassning, stöds av nästan alla på den politiska vänsterkanten. De som tidigare stred ideologiskt för det sekulära samhället, tävlar nu om att vara den primitiva ideologin islams främsta beskyddare.

Boken God is back ger en bild av samhällen som kantrar mot vidskeplighet. och kulturkrönikan recenserar.

NewStatesman reagerar:
"Religion has become a competitive business, they point out, with faith entrepreneurs actively creating and serving their customer base. They describe a Hindu temple in Bangalore that “uses every modern method to entice and service believers”, including “a website that is as user-friendly as that of any American mega-church”.

"Here Micklethwait and Wooldridge repeat the canonical fallacy of American theorists of globalisation such as Thomas Friedman. It is true that some American business methods have been widely adopted. That does not mean humankind is embracing an American model of capitalism, or of religion."

"God Is Back may not show that the American way of religion is uniquely well suited to the modern condition. Where this urgently relevant book succeeds triumphantly is in demolishing the myth of an emerging secular civilisation."

Gud var nog aldrig här!

Här finns dock några av mina tankar om gud.
Ännu flera här och här.

Inga kommentarer: