söndag, september 13, 2009

Gaia versus Medea - Jorden som organism eller produkt

Klicka på bilderna så blir de störreJag läste en intressant artikel i Svenska Dagbladet om Gaia-hypotesen eller Gaiateorin som den egentligen heter, ställd mot Medea-hypotesen.

Gaiateorin bygger på att naturen skapar sin egen positiva balans om den får sköta sig själv utan klåfingriga och rovgiriga människor.

Medeahypotesen bygger på att jordens organismer strävar efter att förgöra varandra samt att jorden själv är instabil vilket är helt korrekt. Tänk på att jordskorpan bara är ett tunt skikt utanpå en glödande massa omsluten av en glödhet elastisk och rätt oberäknelig substans.

Jag är övertygad om att Gaiateorin är mest trovärdig just nu med de geologiska förutsättningar som råder, men ingen vet vad som händer om vi får en serie enorma vulkanutbrott eller ett asteroidnedslag. Då tar faen bofinken.

Artikeln ger en bild av att människan kan rädda planeten vilket är helt galet. Människan kan bara rädda mänskligheten. Planeten klarar sig definitivt bäst utan människan.

Intresanta artikelcitat:

"Granskar vi frågorna ser vi att det egentligen ryms två olika frågor här. Den ena är om människans inverkan på det biologiska systemen är negativ, och den andra om det skulle räcka att stoppa människans negativa inverkan för att återskapa ett ursprungligt harmoniskt Eden. "

Det har aldrig funnits "ett ursprungligt naturligt Eden"!

Eden är fantasiskapelse som numera bara omhuldas av Jehovas Vittnen.

Livets ursprung är en mikroorganism som genom årmiljoners evolution har blivit korpar, sälar, människor, snokar och en massa andra varelser.

"Gaia-hypotesen är falsk, skriver Ward. Det finns ingen överorganism, det finns inte ens en balans i systemen som kan rubbas. Livet är suicidialt och utplånar sig självt om det inte regleras. Ward menar att vi behöver en ny hypotes, och han formulerar den själv: summan av biologiska system på planeten är instabil och förstärker negativa skeenden på ett sätt som bara kan beskrivas som självdestruktivt."

Summan av de bilogiska systemen är instabil, skriver Ward och det stämmer väldigt väl med Gaiateorin som bygger på att planetens organismer strävar efter en balans som aldrig fulländas på grund av fysikaliska incidenter.

" Ward skriver att den enda utsikten till räddning för livet – som sitter fast i en låda där det antingen kommer att förgiftas, frysa ihjäl eller brännas till döds – ligger i att vi människor bygger om biosfären. Vad han föreslår är inte mindre än att vår flykt undan Medea bara kan lyckas om vi bygger Gaia: ”Det finns bara en väg ut ur den dödliga låda som livet tvingats in i av det darwinistiska livet: uppkomsten av en intelligens som kan skapa en planetär ingenjörskonst. Teknisk, verktygsproducerande intelligens är den enda lösningen på det planetära dilemma som livets medeanska egenskaper ställer oss inför."

Välkommen till Liftarens Guide Till Galaxen ( h2g2) herr Ward! Där byggdes jorden och alla andra planeter med ett gäng råttor som byggmästare. Jorden var egentligen bara den ultimativa datorn.

En mycket intressant artikel, men jag finner ändå James Lovelocks teori mera trovärdig.

3 kommentarer:

Anonym sa...

"Artikeln ger en bild av att människan kan rädda planeten vilket är helt galet. Människan kan bara rädda mänskligheten. Planeten klarar sig definitivt bäst utan människan."

Hur då "klarar sig" menar du? För att frasen "att klara sig" ska vara meningsfull måste det finnas någon typ av definition av bra och dåligt i grunden. Vad är det för värde du har lagt i planeten per se - hypotetiskt befriad från mänskligheten?

/John Galt

Germund sa...

Jag menar i en vid mening där det naturliga urvalet reglerar organismernas inbördes relationer. I det perspektivet existerar inte gott och ont, där finns bara naturens ordning.

Människan med sin förmåga till abstrakt tänkande samt historisk bas för framtidsplanering, har fört mänskligheten till begär efter komfort, status och makt vilket har stimulerat en onaturlig rovdrift på naturresurserna.

Germund sa...

Jag tror förresten att personen i din signatur, om han hade levat, skulle hålla med mig ;-)