söndag, december 07, 2008

Vindkraft - en naturlig energiomvandling

Klicka på bilden så blir den ännu vackrare. Den utsikten hoppas
jag att alla sjötomtägare ska kunna njuta av i en nära framtid
Det går knappast en dag utan positiva massmedierapporter om vindkraftens utbyggnad i Sverige. En hel del finns i bloggen här - här - här - här och här.

Klicka på rubriken och se hur Energimyndigheten betraktar vindkraftens framtid.

Med en dåraktig regelbundenhet, går en av dagstidningarna, min favorittidning Enköpingsposten mot strömmen.
Citat EP lördagen den sjätte december 2008:

Rubrik "Kyrkvind eller kärnkraft?"
"Första mosebok: ”Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en Gudsvind svepte fram över vattnet. Gud sade: ’Ljus, bli till!’ Och ljuset blev till.” Så gick det till i begynnelsen, när Gud skapade världen."
När inte sunt förnuft räcker till för att förmedla sakliga budskap, tar den desperate till Bibeln.
"Nu anser man sig ha funnit en lösning i vindkraften. Kyrkvinden, vars mål är att förse svenska kyrkans fastighetsimperium med billig ”etiskt profilerad” energi, är en ekonomisk förening som erbjuder församlingar och förtroendevalda att äga andelar i ett vindkraftverk."
"Anser" - skriver krönikören syrligt, - De har funnit lösningen redaktörn.
"Lösningen är dock inte okontroversiell. Strängnäs stift väckte rabalder tidigare i år när planerna uppdagades på fem stycken vindkraftverk i Sörmland. Sanningen är ju att de jättelika vindsnurrorna förfular landskapet till oigenkännlighet."
Den sanningen ligger i den betraktares ögon, som ser sitt närområde förändras. Utsikten över vattnet får inte innehålla fem miljövänliga energianläggningar för den som sätter sjöutsikt före framtidens miljö.

Ledarredaktören föredrar kärnkraften:
"För miljöns skull borde Svenska kyrkan därför omfamna denna energiform istället, oavsett de ekonomiska konsekvenserna för församlingarna. Tveklöst går det att hitta bibelcitat också till stöd för en sådan linje."
Till redaktören säger jag: Din sjöutsikt är underordnad våra efterkommandes miljö. Kärnkraften är en ren katastrof med en miljövidrig brytningsteknik och en helt olöst avfallshantering.

Beträffande bibelcitat, finns det åtskilliga som gör ditt kärnkraftskramande till rena hädelsen.

Till sist redaktörn; Det är marknaden som bestämmer och inte estetiskt föråldrade mentala låsningar som motarbetar lösningar.

Inga kommentarer: