tisdag, december 16, 2008

Jordbävningen i Skåne


Google är fantastiskt! Jag har för lite att göra och när jag hörde att det hade varit jordbävning i Skåne, drog jag i startsnöret på Google. Efter en stunds sökande hamnade jag här. Sedan pekade kompassnålen häråt. Därfrån ledde spåret hit. Efter lite spretigt letande på relaterade bloggar, hittade jag en skröna om att Fyledalen är en plats som inger obehag för vissa personer.

Kartbild

Fakta:
"Den ytnära berggrunden består till största delen av sedimentära bergarter. Prekambrisk berggrund (urberg) förekommer i huvudsak på Linderödsåsen, i den nordöstra delen av kartområdet. Inom övriga delar är urberget överlagrat av mer eller mindre mäktig, sedimentär berggrund. Kartområdet ligger inom en regional sydostligt till nordvästligt strykande tektonisk zon, Tornquistzonen, som sträcker sig från södra Polen till Nordsjön. Zonen har varit aktiv under fl era olika perioder, vilket lett till ett komplext mönster av förkastningar, sprickor och andra strukturer."

"Den geologiska kartbilden domineras av nordvästligt orienterade förkastningar och strukturer. En av de större förkastningarna är Fyledalens förkastningszon som skiljer mesozoisk berggrund i Vombsänkan från paleozoisk i Colonusskiffertråget. Diagonalt över Ringsjöarna och mot sydost löper Kullen–Ringsjön–Andrarums förkastningszon som utgör Tornquistzonens och Colonusskiffertrågets nordöstra avgränsning."
Massmediernas rapportering: (i en del av länkarna finns fin grafik som sidolänkar)
SvD
Sydsvenskan
Skånskan
JP
Politiken
Dagens Eko
SvT

Mera fakta:
SGU om jordbävningar
Uppsala Universitet om seismiska vågor
Nomenklatur
SGU om tornquistzonen och skalvet
Geologi för skolan

Inga kommentarer: