onsdag, januari 30, 2008

gränsvärden och gränssnitt

Det finns fysikaliska gränsvärden som inte kan passeras.

Absoluta temperaturnollpunkten,
0K, cirka -273°C (Noll Kelvin är ungefär minus tvåhundrasjuttiotre Kelvin). 0K kan inte underskridas eftersom molekylär aktivitet upphör där.

Vakuum är ett gränsvärde, som misshandlas i dagligt språkbruk. Undertryck kallas ofta felaktigt för vakuum, trots att begreppet innebär absolut frånvaro av materia. Teoretiskt kan en behållare med vakuum, om den ansluts till ett tio meter långt rör, suga upp 9,81 meter vatten från havsnivån, men i praktiken kan bara ett närmervärde uppnås. Enligt det gamla sättet att beskriva tryck, kan alltså undertryck, aldrig vara större än -1 kp/cm². I SI-systemet -100 hPa

Även för de lärde kan detta vara ett problem. Jag diskuterade en gång med en skogsforskare som hävdade att det krävs ett undertryck på minus 3 kp/cm² för att suga upp vatten till ett trettio meter högt träds topp. Han gav sig aldrig.

Ljusets hastighet slutligen, är den hastighet som inte kan överskridas, oavsett vad SF-filmerna antyder.

Seriösa SF-författare försöker inte lura oss i detta avseende. De berättar i stället om en teori som liknar hanteringen av en papperskarta över rymden, där man viker kartan så att två positioner ligger mot varandra. Genom så kallade rymdhopp, flyttas rymdskeppet över det korta avståndet. Fenomenet
warp drive, som beskrivs i Star Trek, är en form av ljushastighetsöverskridande där man manipulerar tidsstopperspektivet. Ren Fantazy, men kul.

Ljusets hastighet är cirka 300 000 km/sekund (i vakuum - exakt 299 792 458 m/s)

Solen befinner sig på cirka 150 000 000 km avstånd från jorden, vilket innebär att det tar cirka åtta minuter för ljuset från solen att nå oss.

Gränssnitt är punkten - förbindelselänken - interfacet - adaptern, där olika system kommunicerar.

Det behöver inte bara vara i datorns mjukvaruhantering. Det gäller i alla sammanhang.

Inga kommentarer: