måndag, januari 28, 2008

Samtidigt i Grönköping

Från vänorten Grönköping rapporteras om händelser som oroar, upprör och roar.

Även där är
växthuseffekten ett debattmål, om även med andra dimensioner.

"– Att å ett så billigt och enkelt sätt kunna erhålla förbättrad växthuseffekt utan att åverka den global dito:n måste väl
ändå vara högst eftersträvansvärt, åpekar hr Florin för GV."
Under Grönköpings klimatkonferens, diskuterades livligt hur klimatet påverkar oss.

"Syftet med Grönköpings klimatkonferens var att öka kunskapen om klimats välgörande inverkan å mage, kropp och hälsa."

"Den lyckade konferensen avslutades med en frågestund, då hr postmästare Pontus Brunander sade att ”om vi alla äter müsli med kli om morgonen så kan man väl kalla oss för müslimer”, ett åstående som efter en stund väckte allmän munterhet."
Köttmärkningsskandalerna har lyckligtvis inte drabbat Grönköping ännu.

"– Självfallet skulle det aldrig falla mig in att ge osåld fläskfärsett nytt
”bäst-före-datum”, försäkrar hr L. spontant. Man måste dock hålla i minnet, att bäst-före-datum ingalunda betyder,att färsen är dålig efter sagda dag, utan endast att den är bäst före detsamma. Inget hindrar därför, att jag sätter en ny etikett, där det står ”bättreföre” samt en ny dag. Skulleäven denna dag ha passerats, gör jag en ingående kontroll av utseende och lukt, och utfaller denna positivt, märker jag om färsen med ”bra före” samt nytt datum. Å så sätt får mina kunderen korrekt och nyanserad varudeklaration utförd av en fackman, vilket torde vara bättreän ett slentrianmässigt fasthållandevid vissa tidsintervall,
fastslår hr chark. L."
Här har Stig en del att lära minsann!

Historien om Grönköping

Vem är vem i Grönköping?

Inga kommentarer: