tisdag, mars 13, 2007

Genteknik, majs och Monsanto

Klicka på bilden

Nu stormar det igen i massmedierna efter att några laboratoriemöss ha skadats av att äta genmanipulerad majs.

Mera genteknik i bloggen här

Oberoende forskare kräver stopp! ◄Klicka!

Citat: "Honråttorna som åt genmajsen ökade i vikt och fick signifikant högre halter av socker och fett i blodet. Leverns vikt ökade i förhållande till den allmänna vikt­ökningen och njurarnas funktion försämrades."

Majsdiet är klart olämpligt för möss, är min bedömning.

Mera citat: "MON 863 har debatterats livligt i flera år. 2004 valde svenska jordbruksverket, liksom dess motsvarighet i övriga EU-länder, att hemligstämpla över tusen ­sidor av Monsantos ansökan."

Visst har genmanipulerad majs diskuterats, men utifrån fel riskperspektiv. Det stora hotet från genmanipulerade grödor, är risken för hoppande gener.

De behandlar majsutsädet så att plantorna blir resistenta mot deras eget ogräsbekämpningsmedel. Läs det igen!

Då kan odlarna ösa ogräsgifter över plantagerna utan att nyttoväxternas tillväxt skadas.

Naturligtvis tar majsen upp gift, men opinionen måste riktas mot de hoppande generna.

Tänk dig en situation där ogräset muterar och blir resistent mot de kraftigaste bekämpningsmedlen!

Då har vi släppt loss den värsta farsoten som tänkas kan.

Klicka på rubriken och ta del av flera genteknikinlägg!

Uppdatering 14/3

Inga kommentarer: