onsdag, mars 14, 2007

Fästingar

Det här året ska vi tydligen drabbas värre än vanligt av fästingplågan Klicka på rubriken och läs om de små odjuren. Finns det någon nyttoaspekt på fästingarnas roll i naturens samspel?

Risk för fästingrekord i år enligt SvD

Varmare klimat ger fler fästingar

Ökad risk för TBE-smitta

Den varma vinterns fel

Förra året smittades 163 personer av TBE i Sverige. Av dessa smittades tio procent i Enköping. Två personer avled, båda i Enköping och i år ska det bli värre!

Med tanke på att jag verkar ha en mycket god dragningskraft på fästingar kanske det är dags att omvärdera flytten till Enköping

Apoteket om Borrelia

Wiki om Borrelia

Patientföreningen

Uppdatering två timmar senare.
Fästingar är naturens felande länk. Alla andra djur växelverkar. Fästingen är det enda djur som är enbart tärande. En oförsvarbar inkräktare i naturens kretslopp.
Google gav svaret!
I ett nyttomaximeringsperspektiv är fästingen onödig och bör antingen omskolas eller utrotas enligt min ringa mening.
Inga kommentarer: