torsdag, juni 07, 2018

Migration och integration

Politiskt korrekta ynkryggar försöker bortförklara kostnaderna för migration och integration, med att det ger nettointäkter för samhället på lång sikt.

Varför måste PK-folket ge sken av att invandringen är ett ekonomiskt vinstprojekt?


Vi tar hand om människor med flyktingstatus
för att hjälpa, inte för att tjäna pengar!

Invandrare utan flyktingstatus ska behandlas som alla andra invandrare gör oavsett om de kommer från Iran, Danmark eller USA.


Alla människor som lever i Sverige ska behandlas
exakt lika inför den svenska lagen!

Undantag och gräddfiler ger prejudikat som underminerar rättsväsendet.

Rapporten
Inga kommentarer: