onsdag, juni 20, 2018

Mänskliga rättigheterHur många av ovanstående medlemsländer
har implimenterat UNHRC i sina egna länder?
Inga kommentarer: