lördag, juni 30, 2018

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas bästa propagandamegafoner är alla opinionsbildare som kritiserar dem!

De gör SD-politikerna till martyrer och de aningslösa älskar martyrer.

Be i stället SD förklara i detalj hur de ska genomföra sin politik om de får makten!

Ta utvisningarna som exempel.

Hur ska myndigheterna i Sverige kunna utvisa fler när de inte klarar av redan beslutade utvisningar och hur ska de hindra utvisade från att komma hit igen och inleda en ny asylprocess?

Ställ de relevanta och konkreta frågorna!


Inga kommentarer: