måndag, juni 04, 2018

Religionsfrihet

I Sverige har demokratins väktare kämpat för rätten att välja religion.

Nu ser det ut som att kampen bör handla om rätten att slippa religion.


Inga kommentarer: