söndag, december 19, 2010

Hednisk början på dagen

Klicka på bilderna så blir de större
Den här helgen presenterades radioprogrammet "Vid dagens början" av Henrik Hallgren som representerade samfundet Forn Sed Sverige.
Jag vill helst tro att det finns skapande krafter som vi människor aldrig kommer att kunna verifiera i vetenskapliga termer. Det har resulterat i min egen naturorienterade tro som inte är specifikt människors tro utan en tro på allt levandes lika värde. Tidigare trodde jag att min hemsnickrade tro låg närmast panteismen, men när jag studerar Seden, känner jag att den livsfilosofin också tilltalar mig starkt och varmt.
Panteism, från grekiskans πάν (pán, "allt”) och θεός (théos, "gud"), är uppfattningen att hela naturen, världen eller universum identifieras med och är besjälat av ett eller flera andliga väsen, samt att allting är ett och att inget personligt väsen existerar utanför denna andliga verklighet.

Samfundet Forn Sed Sverige hette tidigare Sveriges Asatrosamfund. Religionen är polyteistisk naturdyrkan med förkristna traditioner.

Citat Facebook: "Seden är en levande andlig väg med rötter i hedniska och folkliga seder. Vi utgår från naturens och tillvarons helighet. Seden erkänner många olika gudar, makter och andliga förhållningssätt och vi uppmanar alla att söka sin egen andliga väg och sin egen personliga relation till makterna. Det finns inget fast trosystem. Vi utövar seden genom att blota till makterna, gudar och naturväsen, genom att följa med i naturens växlingar och årets högtider, genom att helighålla övergångar i människans livslopp, genom att vårda de heliga platserna i landskapet och mycket mer...

Vårt syfte är inte att återskapa en asatro så som den såg ut för 1000 år sedan. Det är inte historisk teater vi ägnar oss åt. Vi arbetar istället för att utveckla seden så att den kan uttryckas i ett andligt liv, anpassat till dagens samhälle.

Samfundet är öppet för alla som har en humanistisk och demokratisk livssyn och som erkänner alla människors lika värde oavsett kön, ursprung eller sexuell läggning. Samfundet och dess medlemmar ska också stå för religiös tolerans och religionsfrihet i det mångkulturella samhället."

Hemsidan Forn Sed Sverige
-

Inga kommentarer: