fredag, december 31, 2010

Gott nytt år 2011!

I år blir det inget sådant här

Det är trots all akut upphetsning, inte så mycket som etsar sig fast i minnesbanken från det år som tar slut om fjorton timmar.

Fånig var kungens kommentar till boken om hans vilda liv. Fyra minuter in i videon kommer det: "Jag har talat med familjen och med drottningen".

Kul var Lindströms bild av Kungen och den nye prinsens samtal. Kanske sjöng han också om kaffeflickorna.

Idiotiska var träskpressens braskande rubriker med "TERRORSVENSKAR" som är ett politiskt korrekt ord medan terroraraber eller terrorsomalier är tabuord. Ordet som det förmodligen är straffbart att skriva är terrormuslimer och ändå är det vad de flesta tänker när det talas om terrorister. Debatt mellan Per Gudmundson, ledarskribent från Svenska Dagbladet, och Mohammed Amin Kharraki, ordförande för Sveriges unga muslimer. Lyssna.

Dumt var BP-ordförande Carl-Henric Svanberg uttalande om "small people". Dumt var för övrigt talet om naturkatastrof när naturens egen produkt råolja läcker ut i havet. Ännu dummare var bekämpningen med farliga kemikalier som ställde till med större skador.

Obegripligt var att finanskrisen åter kunde bero på lånefinansierad expansion. Lär sig ekonomerna aldrig något av sina misstag? Irland och Island utpekades för några år sedan som föredömliga tigerekonomier trots att hela tillväxten baserades på växande skuldberg.

Politiskt självmord var Mona Sahlins sätt att tala i debatter och intervjuer Släpigt och enstavigt lät hon som att hon ansåg sig tala till idioter. Det visade sig under hennes avskedstal att hon faktiskt kunde prata normalt.

Skumt var den socialdemokratiska broderskapsrörelsens sextorpeders agerande mot Julian Assange.

Dramatiskt var det när vulkanutbrottet under glaciären Eyjafjallajökull på Island, visade flygets sårbarhet.

Skandalös var tågentreprenörernas oförmåga att klara av sitt ansvarsåtagande. Det blir vinter varje år!

Oundviklig var Sverigedemokraternas valframgång efter de sju riksdagspartiernas oförmåga att ta ett seriöst och kraftfullt tag i den misskötta migrationspolitiken.

Argast var Tomas Izaias Englund. Läs och lyssna.

Kallast och varmast samtidigt var det år 2010 - Se och lyssna.

Knäppast var muslimska terroristers vilja att begå massmord på oskyldiga för skämtteckningars skull

Tragisk
var narkotikadistributörernas uppfinningsrikedom när det gäller att ta fram nya droger så att lagstiftarna hela tiden ligger ett steg efter.

Outhärdligt och outplånligt var att vår Jonny lämnade oss.
Fotoalbum

Inga kommentarer: