tisdag, januari 13, 2009

Konferensprogram Knutby fem år efter mordet

PROGRAM för konferens om Knutby-sekten

09.15–09.45 - Kaffe

09.45–10.00 - Inledning

10.00–11.30 - Kyrkornas blick på Knutby
Har kyrkorna ett ansvar att tala om Knutby? Vad är förhållandet mellan ”normal” kristen tro, och en tro som vi uppfattar som ”extrem”?
Biskop Ragnar Persenius (Svenska kyrkan), pastor Sten-Gunnar Hedin (Pingstkyrkan), missionsföreståndare Göran Zettergren (Missionskyrkan) och pastor Ulf Ekman (Livets ord) inleder och samtalar.

11.30–12.00 - Församlingen idag
Pastor Peter Gembäck från Knutby församling ger sin syn på Knutby – fem år efteråt.

12.00–13.00 - Lunchpaus

13.00–14.30 - Knutbykoden
Visning av klipp från en videointervju med Helge Fossmo, inspelad sommaren 2008.
Professor Eva Lundgren talar med utgångspunkt i sin nya bok ”Knutbykoden”. Några av kodens beståndsdelar står i fokus: död och dödande under ”hemgångens” täckmantel, andlighetens förförande språk, och vad det betyder att för den rene är allting rent.

14.30–15.00 - Kaffe

15.00–16.00 - Knutby och familjerna
Läkare och leg psykoterapeut Rigmor Robèrt talar om familjer och barn i Knutbys religiösa tankevärld. Hon diskuterar omvända omvändelser, tittutlekar med samhället, barn som lever dubbelt och ställer frågan om det finns en väg ut.

16.00–17.00 - Har Knutby spelat roll?
Kan tragedin i Knutby upprepas? Och vad har vi för ansvar för att så inte sker?
Sten-Gunnar Hedin, Eva Lundgren och Rigmor Robert samtalar med publiken.

Moderator under förmiddagen är Anne-Louise Eriksson, docent och forskningschef på Sekretariatet för teologi och ekumenik, Svenska kyrkan, och under eftermiddagen Madeleine Sultán-Sjöqvist, fil dr i religionssociologi vid Uppsala universitet.

Lokal: Universitetshuset sal X

Klicka här och se de senaste inläggen om Knutbysekten

Uppdatering 7/2 ▬ Knutbykonferensen dagen efter

Inga kommentarer: