fredag, januari 16, 2009

Ett försvarstal från Knutby

Klicka här och se de senaste inläggen om Knutbysekten

Recension 28/2 i SvD

Johan Grimborg, en av många pastorsmuppar i knutbysekten, kommenterar Eva Lundgrens bok Knutby-koden.

UNT, Eva Lundgren: "Lögnen var ett livsmönster"

UNT: ”En sluten rörelse med stark könsordning som påstås styras efter guds lagar. ”

Johan Grimborg: "I Knutby Filadelfia är det – på ett fullt naturligt sätt – en viss skillnad på att vara man och kvinna. Det innebär inte något annat än hur det är hos alla andra människor. Någon ”stark könsordning” (utifrån vad jag tror Eva Lundgren menar) finns inte. Vad gäller att styras efter Guds lagar så är det precis likt alla andra kristna kyrkor så att vi tror att Bibeln är Guds ord, och därför vill vi också följa den."

UNT: ”När rättegångarna var avslutade och domarna hade fallit tog hon…” (Eva Lundgren) ”…kontakt med Helge Fossmo och intervjuade honom sedan regelbundet i flera år.”

JG: "Så vitt jag känner till har Eva Lundgren inte varit en minut i Knutby Filadelfia eller samtalat med någon av oss som lever här i församlingen idag."

UNT: ”Och sanningen är att Sara Svenssons tro var en Knutbytro, det fanns en dödslängtan i församlingen.”

JG: "Det finns inte och har aldrig funnits en dödslängtan i Knutby Filadelfia. Detta förväxlas av att vi liksom alla andra kristna församlingar har en längtan till himlen som vi tror att vi kommer till i livet efter vårt jordiska liv som vi lever här. Bibeln är väldigt tydlig med vad det är att ta ett liv – någon annans eller sitt eget. Det är helt fel och överensstämmer inte alls med Guds tankar om livet. Vi ska tvärt emot förvalta livet väl. Detta borde en religionsforskare ha lite mer kunskap om."

UNT: ”Bristen på självkritik är total, något som "Kristi brud" Åsa Waldau enligt Eva Lundgren exemplifierar, och nödvändig för att den slutna församlingen ska kunna fortsätta att existera. Allt som finns är försvar. Själva säger de att allt är fantastiskt. Men på många sätt lever de ett fantasiliv. Självkritik skulle öppna upp för andras kritik och det skulle vara förödande. Man kan ta som exempel hur det inte verkade finnas någon chock eller sorg i församlingen efter mordet.”

JG: "Det finns få församlingar som blivit så luttrade och granskade som vi har blivit. Att mena att vi inte varit självkritiska gränsar till dumhet. Om vi inte hade varit så självkritiska som vi varit så hade vi aldrig kunnat fortsätta finnas idag. Chocken, sorgen och smärtan efter mordet var enormt svåra att ta sig igenom. Den som var här vet detta väl."

UNT: ”Eva Lundgren utesluter inte att en liknande händelse som mordet skulle kunna ske igen.
- Det finns inga tecken på att de har gjort upp med den tro eller den uppbyggnad, där Kristi Brud är i toppen på pastorshierarkin, som ledde till det här. Så tyvärr tror jag nog att det skulle kunna hända igen.”


JG: "Jag kan inte med ord uttrycka hur mycket jag vänder mig emot detta påstående! Det är människor som Eva Lundgren som är skyldig till att vi än idag får ta emot smädelser, hot och människors förakt genom att så lättvindigt uttala sig så här. Det finns inga mördare kvar i församlingen!"

Hämtat från Knutbysektens hemsida

Mina kommentarer: Det verkar inte som att Johan Grimborg har lyssnat till alla tokpredikningar som sekten har delat med sig av på en stor mängd CD. Där finns definitiva tecken på en sjuk dödskult!

Man behöver inte ha varit i Gränsta för att dra denna solklara slutsats. Beträffande könsmaktordningen i Gränsta, är det uppenbart att kvinnorna är underordnade männen.

Kristi Bruds/Drottning Tirsas/Åsa Waldaus genusprogram säger allt.

Klicka på rubriken och läs alla inlägg om knutbysekten.

Uppdatering
7/2 ▬ Knutbykonferensen

Inga kommentarer: