fredag, februari 08, 2008

Snabbare flygplan, - eller miljövänliga?
Med flytande väte som drivmedel ska flygplanen bli snabbare. Klicka på bilderna.
"Utvecklingsföretaget Reaction Engines har med ESA-pengar skissat på ett passagerarplan för 300 personer som flyger i fem gånger ljudhastigheten." Bilder här.

Personligen tror jag inte på flytande väte som drivmedel för flygplan. Trycktankarna blir väldigt stora och tunga. De tar mycket av planets volym och eftersom de för tyngdpunktens skull, måste ligga centralt i flygplanskroppen, blir det en komplicerad historia.

"Likaså är motorerna en vidareutveckling av motorer
tänkta för rymdfärder. De innehåller en blandning av gasturbin, raket och ramjetteknik, som kompletteras med lätta värmeväxlare."
Jag tror mera på enklast möjliga fanjetmotorer (övre bilden) som framtidens drivaggregat.

"Bränslet till dessa motorer är flytande väte. Projektgruppen bakom planet framhåller därmed det gröna inslaget när avgaserna som bildas bara är vattenånga."

En jädrans massa moln alltså

"Alan Bond, vd för Reaction Engines, tror ändå att 10 procent av de
kommersiella flygningarna görs i överljudsfart om 25 år."
Enligt min ringa mening, bör inget flygplan gå snabbare än 800 kmph om 25 år.

Klicka på "flyg" vid etiketter längst ned. Rulla förbi detta inlägg som ligger överst där.

Inga kommentarer: